Hallinnon tutkija

12.jpg

16.02.2018 4 comments.

Johtaminen ja magiikka

Tällä kertaa Hallinnon tutkija pohtii johtamisen ei-rationaalista luonnetta.

7.jpg

08.02.2018 4 comments.

Pehtoriteorian maailmankuva

Tällä kertaa Hallinnon tutkija pohtii tilivelvollisuuskäsitysten taustateorioita.

7.jpg

12.01.2018 0 comments.

Miten ihmiset kiinnittyvät uusiin yksiköihin?

Tällä kertaa Hallinnon tutkija pohtii sosiaalisia identiteettejä.

5.jpg

20.12.2017 0 comments.

Mitä johdettavaa ihmisessä on?

Tällä kertaa Hallinnon tutkija pohtii johtamisen perustaa ihmiskäsityksistä käsin.

15.jpg

05.12.2017 2 comments.

Tilivelvollisuus hyveenä ja mekanismina

Tällä kertaa Hallinnon tutkija hakee vauhtia 1930-luvulla käydystä debatista, joka on edelleen kovin ajankohtainen.

18.jpg

20.11.2017 3 comments.

Itseohjautuvuus

Tällä kertaa Hallinnon tutkija sai inspiraation blogiinsa tutkimusyhteisöönsä verkostoituessaan.

5.jpg

09.11.2017 3 comments.

Yhteistyön peliteoreettisia malleja uudelle akateemiselle yksikölle

Tällä kertaa Hallinnon tutkija pohtii yhteistyön kysymyksiä.

2.jpg

20.10.2017 0 comments.

Joukko-oppi(minen)

Tällä kertaa Hallinnon tutkija muistelee menneitä opettamistarkoituksessa, oikeastaan kahdellakin tapaa.