Hallinnon tutkija

10.jpg

08.11.2019 0 comments.

Hallintopolitiikka on vertailututkijoille kuuluva kysymys

Tällä kertaa Hallinnon tutkija katsoo menneen kautta tulevaisuuteen.

7.jpg

24.10.2019 1 comments.

Me olemme paradokseja

Tällä kertaa Hallinnon tutkija haluaa ”ymmärtää” ihmisen paradoksaalisuutta.

15.jpg

10.10.2019 5 comments.

Strategiapuhe rakentaa todellisuutta, jossa kaikki eivät voi hyvin

Tällä kertaa Hallinnon tutkija avaa kriittisesti strategiapuhetta, tapaa korostaa puheissa strategisuutta ja strategian painotuksia.

19.jpg

25.09.2019 2 comments.

”Organisaatiot, jotka saavat asiat tehtyä, eivät enää ole hierarkkisia pyramideja, joita kontrolloidaan enimmäkseen ylhäältä”

Tällä kertaa Hallinnon tutkija pohtii organisaatioiden tulevaisuutta, jossa parempi huominen on yllättävän pitkissä kantimissa.

15.jpg

06.08.2019 0 comments.

Mä tahdon töihin virastoon

Tällä kertaa Hallinnon tutkija haluaa puhua virastoista.

24.jpg

13.05.2019 0 comments.

Selkäranka

Tällä kertaa Hallinnon tutkija miettii joukkuelajien kiehtovuutta.

23.jpg

29.04.2019 2 comments.

Johtaminen ja johtajuus liittyvät johtajissa yhteen, mutta eivät silti ole yksi yhteen

Tällä kertaa Hallinnon tutkija yrittää tuoda yhteen sellaista mitä ihmiset ovat turhaan toisistaan erottaneet.

1.jpg

15.04.2019 4 comments.

Elämä organisaatiossa on pelin sääntöjen oppimista

Tällä kertaa Hallinnon tutkija pohtii pelejä ja niiden sääntöjä.