Vaasan allianssikorkeakoulu

Julkaistu 30.05.2016.

Kaikki on mahdollista, jos tahto on vahva ja aatteen aateloima

Vaasalainen korkeakoulumaailma on omanlaisensa kuriton kimara. Vaasan yliopisto ja Vaasan ammattikorkeakoulu ovat itsenäisiä. Åbo Akademi ja Svenska handeslhögskolan ovat emoyliopistojensa sivupisteitä.  Åbo Akademi omistaa Novia –ammattikorkeakoulusta 75 prosenttia, 25 prosenttia on Pohjanmaan liiton sekä kuntayhtymä SÖFUkin omistuksessa. Vaasassa on  myös Helsingin yliopiston järjestämä kaksikielinen juristikoulutus.

Kohtalo omiin käsiin

Asetelma on liian sirpaleinen ja liian uhanalainen.  Valtakunnallinen ohjaus edellyttää korkekouluilta profiloitumista. Pieniä yksiköitä halutaan lakkauttaa tai yhdistää suurempiin.  Ilman vahvaa Vaasalaista korkeakoulupoliittista tahtoa Vaasan yliopisto voi menettää itsenäisyytensä ja  ajautua esimerkiksi osaksi Turun yliopistoa. Sivutoimipisteet uhrataan, jos emoyliopiston etu sitä vaatii. Lähikaupungeissa toimivat ammattikorkeakoulut voidaan pakottaa liittymään yhteen. Tässäkin on Vaasan mahdollinen häviämisen paikka.

On estettävä ulkopuolelta tapahtuva Vaasan korkeakouluyhteisön hivuttava heikentäminen pala palalta. Nykyiset yhteistyöasetelmat eivät kelpaa. Korkeakoulut esimerkiksi laskuttavat toisiaan ristiin ja tarvitaan huomattavaa ulkopuolista rahoitusta yhteisten hankkeiden toteuttamiseksi.  Sorrutaan osaoptimointiin. Tämä on koettu esimerkiksi Vaasan yliopiston ja Åbo Akademin yhteisessä kielikylpyopettajakoulutuksessa. Todellista synergiaa ei nykytilanteessa kehity.

Laatuloikka ja heittäyminen syvähnekiseen keskusteluun

Tarvitaan rohkea laatuloikka, Vaasan malli. Se yhdistää kaikki korkeakouluyksiköt. Kutsun sitä allianssikorkeakouluksi. Allianssikorkeakoulua voi verrata Euroopan unioniin: se on korkeakoulujen liitto, jonka jäsenet ovat yhteisellä päätöksellä siirtäneet toimivaltaa allianssille. Alliansin idea on, että se turvaa jäseniensä toimintaedellytykset ja samalla avaa ennen näkemättömiä uusia mahdollisuuksia.

Piru asuu tunnetusti yksityiskohdissa, joten yksityiskohtien kautta ei kannata edetä. Ei ole myöskään toivottavaa käyttää suomalaisen luovuuden pimeää puolta eli pyrkiä  koko henkisen reservin voimalla osoittamaan allianssikorkeakoulun mahdottomuus. Toivon syvähenkistä pohdintaa allianssikorkeakoulun mahdollisuudesta. Miten siitä voi tulla totta ?

Olen kipeän tietoinen esimerkiksi hallintoon, talouteen  ja lainsäädäntöön liittyvistä vaikeuksista. Oivallan edellä viittaamani toimivallan siirron ongelmat. Unohdetaan ne ja keskitytään sisältöön. Kaikki on ihmisten tekoa ja yhdessä voidaan asioita muuttaa, jos tahto on luja ja aatteen aateloima.

Allianssikorkeakoulun mahdollisuuksia

Allianssikorkeakoululla on vahva osaamisperusta. Koulutusohjelmat ovat ilmiölähtöisiä. Niiden perusta on monitieteisyys ja tarkoin eritelty työelämän tarve.  Opintopolut ovat joustavia ja reagoivat herkästi työelämän muutoksiin. Korkeakoulujen duaalimalli ei ole allianssikorkeakoulussa uhattuna. Toisaalta duaalimallin mahdolliseen ja itse asiassa todennäköiseen murtumiseen pystytään reagoimaan omaehtoisesti.

Ruotsinkielinen opetus on laajaa. Siihen saadaan lisää aineksia Vaasan yliopiston pohjoismaisten kielten vahvasta yksiköstä. Kaksi muuta esimerkkiä: kauppatieteellinen opetus- ja tutkimus rikastuvat, kun Vaasan yliopiston kauppatieteellinen tiedekunta ja Hanken yhdistävät osaamisensa. Vaasan yliopiston hallintotieteet ja Åbo Akademin yhteiskuntatieteet täydentävät ja vahvistavat toisiaan.

Englanninkieliset ohjelmat ovat allianssikorkeakoulussa monipuolisia. On  myös ohjelmia, jotka rakentuvat  suomen-, ruotsin- ja englanninkielisistä opintojaksoista. Yhteinen kielikeskus huolehtii tutkintoihin liittyvästäkieltenpetuksesta. Rahkeet riittävät myös harvinaisten kielten opetukseen. Vaasan yliopiston Levón –instituutti laajenee kaikkien korkeakoulujen yhteiseksi täydennyskoulutuksen, soveltavan tutkimuksen ja kehittämishankkeiden keskukseksi.

Allianssikorkeakoulu kirkastaa tutkimuksellisia näköaloja, uudet horisontit paikantuvat. Syntyy teemallisia tutkimusohjelmia ja –ryhmiä. Ne ovat kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavia kumppaneita. Tutkimusinfrastruktuuri on monipuolinen. Yhdistyneillä tieteellisen osaamisen voimavaroilla saadaan Vaasaan suuria tutkimuskokonaisuuksia ja runsasta tutkimusrahoitusta. Kosketuspinnat yritysten, hallinnon ja kansalaisjärjestöjen kanssa ovat leveitä. Allianssikorkeakoulun yhteiskunnallinen vaikuttavuus on vahvaa ja vakuuttavaa.

Tritonian toimintamallin laajennus, yhtenäinen suurkampus

Allianssikorkeakoulun tila- ja tietohallinto vastaa yhtenäisestä infrastruktuurista. Digitalisaation ja uusien oppimisympäristöjen mahdollisuudet kyetään hyödyntämään maksimaalisesti. Tärkeä rooli tässä on korkeakoulujen yhteisellä tiedekirjasto Tritonialla, joka oppimiskeskuksineen palvelee uuden korkekoulukokonaisuuden ydintoimintoja. Allianssikorkeakoulu on Tritonian toimintamallin luonteva laajennus.

Palosaaren korkeakoulualueen ja Academillin välille rakennetaan kevyen liikenteen leveä silta.  Näin toteutuu myös suora  maantieteellinen yhteys. Vaasan päättäjät ovat jo periaatepäätöksen sillan rakentamisesta tehneet. Wolffintie suljetaan liikenteeltä.  Hanken ja Helsingin yliopiston juristikoulutus sijoittuvat Palosaarelle. Wolffintien mäen alapuolelle rakennetaan valtava pysäköintihalli.

Allianssikorkeakoulu on noin 14 000 opiskelijan sekä reilusti yli tuhannen opettajan ja tutkijan kokonaisuus.  Se on Vaasan korkeakouluyhteisön kehitysjatkumon seuraava vaihe.  Se on viidenkymmen vuoden aikana tapahtuneet etenemisen synteesi, joka yhdentää erillisyyden. Sen avulla Vaasan korkeakoulut ovat yhdessä vahvat.

Esittämäni hahmotus on helppo leimata idealistiseksi. Muistutan kuitenkin historian liikkeen yhdestä säännönmukaisuudesta: huomispäivän realistit seisovat tämän päivän idealistien olkapäillä.

Hannu Katajamäki

Takaisin

Päivitetty 30.05.2016 - Verkkotoimitus
Login