Syväjournalismin paikka

Julkaistu 08.07.2016.

Sirpalejournalismi unohtaa kokonaisuuden

Suuria yhteiskunnallisia uudistuksia käsitellään  tiedotusvälineissä sirpalemaisesti. Yksittäisten päätösten vaikutusyhteyksiä avataan pinnallisesti. Yksittäisten päätösten keskinäisiä suhteita ei arvioida. Niihin sisältyy monta kertaa yllätyksiä: odottamattomia seurauksia, joiden toteutuminen voitaisiin päätellä, jos tarkastelu olisi laaja-alaisempaa. Mutta kun edetään yksityiskohtien kautta, joudutaan odottamattomuuksien kohdalla ihmettelemään: kuinka tässä näin kävi.

Hyvä esimerkki on sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus sekä aluehallintouudistus, jotka heijastuvat perustavanlaatuisesti myös kuntiin. Juha Sipilän hallituksen ohjelman julkaisemisesta lähtien kokonaisuus on ollut tiedossa: aluehallinnon historiallinen muutos, sosiaali- ja terveyspalveluiden uusi järjestämisen tapa sekä kuntien tehtävien radikaali väheneminen.

Tulossa on esimerkiksi sekavia maakuntien välisiä yhteistyöasetelmia, joiden toimeenpanoon liittyy merkittäviä epäselvyyksiä. Pelatustoimen ja ensihoidon keskittäminen viidelle suuralueelle on kanslaisten turvallisuuden näkökulmasta hyppy tuntemattomaan.  Kuntien rooli on uudistusten jälkeen täysin toinen kuin nyt. Kannattaisi väkevästi paneutua epämääräisesti hahmottuvan hallintosyhmerön kriittisen arviointiin kansalaisten arjen kokonaisuuden näkökulmasta.

Asioita kuitenkin tarkastellaan yksi kerrallaan. Viime aikoina kaikki huomio on kiinnittynyt sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnavapausperiaatteen pohdintaan. Muu on jäänyt syrjään. Pohjanmaalla keskiöön on noussut kannunvalanta täyden palvelun päivystysairaalan sijaintipaikasta; se on sinänsä tärkeä asia, mutta kuitenkin vain yksityiskohta suuressa kokonaisuudessa.

Hallitusohjelman valmistuessa kerrottiin, että sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirtyy kunnilta maakunnille. Sama uutiskärki toistui, kun hallitus julkisti kesän alussa hallintouudistuksiinsa liittyvän luonnosvaiheessa olevan 600 sivuisen lakikokoelman. Tiedotusvälineillä olisi ollut vuosi aikaa syventää ja monipuolistaa hallitusohjelmassa sovitun uudistuksen vaikutuksista kertomista. Yksittäisistä päätöksistä tulee luonnollisesti kertoa, mutta se ei riitä. Sirpalejournalismin lisäksi tarvitaan kokonaisuuksia hahmottavaa syväjournalismia.

Hannu Katajamäki

Takaisin

Päivitetty 08.07.2016 - Verkkotoimitus
Login