Oikeudenmukainen jako niukkuuden maailmassa

Julkaistu 30.10.2019.

Ilja Repin (1844-1930): Mielenosoitus 17. lokakuuta 1905 (1911)

Kakkua voi leikata monella tavalla.

Kahvipöytä on koreana ja kakku pitäisi aloittaa. Tapoihin kuuluu lievä empiminen ja isännän tai emännän kehotus ottaa. Ensimmäisen palan leikkaaminen on vaikeinta eikä tehtävään siksi hinguta. Päivänsankari tai reippain joutuu aloittamaan. "Jos nyt sitten pienen palan" on säädyllinen johdanto. Se, joka saa kunnian aloittaa, näyttää samalla mallia muille kakunottajille.

Kämppä, kuteet ja keitto - kolme kovaa koota! Jos näitä tai muita elämän perustarpeita ei kykene täyttämään omin voimin, tarvitaan muiden tukea.

Yhteiskunnan tukiviidakon yksinkertaistamiseksi on ehdotettu perustuloa. Se verotettaisiin pois niiltä, joiden lautasella on jo kakkua ja jotka kykenevät täyttämään vatsansa itse.

Standardikäsityksen mukaan työstä pitää maksaa ansion mukaan ja markkinahintaan. Silti moni epäilee, ovatko työehtosopimukset ja eri alojen palkkataso, varallisuuden jakautumisesta puhumattakaan, oikeudenmukaisia. Ahkeruus tai työn vaativuus ei välttämättä näy palkkakuitissa.

Köyhillä ja pienituloisilla on erityistä syytä kannattaa tarpeen mukaista jakoa ja tasajakoa: se parantaa heidän asemaansa. Rikkaat taas kammoavat tasajakoa ja voivat suhtautua myös tarpeen mukaiseen jakoon varauksella - viehän se heiltä pois. Myös useimmat keskituloiset kavahtavat tasajakoa. Tasajako veisi heiltä, jos ei muuta, niin ylpeyden aiheen: ovat sentään oman onnensa seppiä eivätkä elä yhteiskunnan varoilla.

John Rawls esittää Oikeudenmukaisuusteoriassaan (1971), että kaikille yhteiskunnan jäsenille tulisi taata sekä laajat perusvapaudet että reilu osuus resursseja niistä nauttimiseksi. Yhteiskunnan huono-osaisimpien hyvinvointi pitäisi maksimoida. Rawlsin mukaan tuloerojen kasvu on oikeutettua vain, jos siitä ei ole haittaa huono-osaisimmille.

Rawlsin mukaan on mahdollista tehdä yhteiskuntasopimus ja muodostaa sen pohjalta oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen valtiojärjestelmä. Siitä päättämiseksi on kuviteltava itsemme tilanteeseen, jossa emme tiedä asemaamme emmekä ominaisuuksiamme. Objektiivisesti oikeudenmukaisia ovat Rawlsin mukaan periaatteet, joita järkevästi omaa etuaan ajavat yksilöt valitsevat tällaisen "tietämättömyyden verhon" takana.

Se, mitä "tietämättömyyden verhon" takana valittaisiin, voi kuitenkin vaihdella ulkoisten olosuhteiden mukaan. Rawlsin ajatuskokeessa ollaan "tietämättömiä" yksilöiden asemasta yhteiskunnassa. Verhon takana voidaan kuitenkin olla piinallisen tietoisia ilmastonmuutoksesta ja muista ympäristöongelmista. Ne vaikuttavat myös siihen, millainen yhteiskuntasopimuksen pitäisi olla.

Voimakkaan talouskasvun vuosina ja reaalikommunismin romahdettua ei juuri haikailtu tasajaon perään. Tuntui uskottavammalta, että tasajako heikentää heikko-osaisimpien asemaa: pysyvä tasajako vähentäisi yhteiskunnassa tarpeellista toimeliaisuutta, johon kannustaa mahdollisuus parantaa itse omaa asemaansa.

Dramaattisesti vaikeammissa olosuhteissa, kuten pahimmissa ilmastonmuutosskenaarioissa, tällaista mahdollisuutta ei kuitenkaan välttämättä enää ole. Sellaisen niukkuuden maailmassa alkaa houkuttaa äärimmäinen egalitarismi: tasajako. Paljon ikävämpi vaihtoehto olisi kaikkien sota kaikkia vastaan.

Apokalyptisissa visioissa kakku on syöty eikä kellään ole enää mitään jaettavaa. On saavutettu äärimmäinen tasa-arvo.

Olen julkaissut Ajatusyhteys -blogia kymmenen vuoden ajan. Tämä on 238. postaus. Matka jatkuu tavalla tai toisella. Kiitän lämpimästi lukijoita ja kommentoijia mielenkiinnosta!

Kommentit:

Verho on arvaaamaton tulevaisuus

Kirjoittanut Ilkka Luoto 30.10.2019 09:18:09

Onnittelut kymmenestä blogivuodesta!

Mikäli Rawlsin 'tietämättömyyden verho' olisi mahdollista toteuttaa, mielenkiintoiseksi muodostuu se, miten ihmiset taktikoisivat tilanteen suhteen. Ajattelisivatko he itsensä kaikkein heikoimman asemaan vai suurinpiirtein samanlaiseen asemaan, missä ovat olleet ennen verhon taakse joutumista.

Itse asiassa, luulisin, että päättäjät, lainsäätäjät ja miksi ei tutkijatkin, ajattelevat yhteiskunnassa toimiessaan ja vaikuttaessaan olevansa 'tietämättömyyden verhon takana', sillä emmehän saata koskaan olla varmoja siitä, kuinka tulevaisuus meitä kohtelee.

Ajatuskoe muttei itsesuggestio

Kirjoittanut Tommi Lehtonen 30.10.2019 09:50:04

Kiitos Ilkka!

Rawls ei kuvittele, että ihmiset kykenisivät täysin luopumaan itseään ja omaa asemaansa koskevasta tiedosta. Sen sijaan Rawls pyytää käyttämään mielikuvitusta ja kuvittelemaan, millaisessa yhteiskunnassa haluaisi elää, jos olisikin yhtäkkiä heikoimmassa asemassa. Tällainen ajatuskoe, näkökulman vaihto ja toisen saappaisiin asettuminen voi auttaa politiikkoja, päätöksentekijöitä ja muita kansalaisia paremmin hahmottamaan sitä, millainen olisi oikeudenmukainen yhteiskunta. Lisäksi tarvitaan yhteistä, julkista pohdintaa ja keskustelua oikeudenmukaisuudesta. Yksilöiden näkemykset voivat lähtökohtaisesti vetää eri suuntiin riippuen juuri siitä, missä määrin heidän tosiasiallinen asemansa ja tilanteensa pääsee heijastumaan heidän yhteiskunnalliseen hahmotukseensa.

Aina jää sanomista

Kirjoittanut Arto Isosaari 30.10.2019 12:07:47

Tommi, onnittelut briljantin blogisi kymmenvuotistaipaleesta ja kiitettävän kurinalaisesta kyvystäsi tuottaa uusi huomionarvoinen teksti kahden viikon määrävälein!

Myötätuntoa voidaan tuntea, ja ystävällisyyttä ja empatiaa osoittaa. Erilaisuuttakin ymmärtää. Silti ja vaikka kuinka muuta haluttaisiin, ihmiselle ei tunnu olevan mahdollista asettua toisen asemaan kuin osittain niissä tilanteissa, kun se on oma tai on ollut myös oma asema. Tiedon peitteiden avaaminen tai tietämättömyyden verhon sulkeminen eivät sinällään helpota toisen saappaisiin asettumista. Tämä kuitenkin on ihan ytimessä, kun puhutaan oikeudenmukaisuudesta, tasapuolisuudesta tai kullekin "ansionsa(?) mukaan". Ja vaikka kykenisikin moniin eri näkökulmiin, myös verhon molemmin puolin, käsitykset lähtevät silti kaikki itsestä. Ovat siis omia ja siinä mielessä, ikävästi sanottuna, itsekkäitä.

Järkevä oman edun ajaminen ottaa huomioon myös muut

Kirjoittanut Tommi Lehtonen 30.10.2019 12:48:21

Kiitos Arto!

Myös Rawls lähtee siitä, että ihmiset ajavat omaa etuaan. Hänen ajatuskokeessaan oletetaan, että oman edun ajaminen voi tapahtua järkevästi tai ei niin järkevästi. Järkevää on se, että ottaa muutkin huomioon. Jos ajaa vain omaa etuaan, voi äkkiä huomata jääneensä yksin kakkuineen.

Jatkan keskustelua

Kirjoittanut Esa Hyyryläinen 31.10.2019 13:54:58

Jos kakku, siis siinä kahvitilanteessa, on valmiiksi jo leikattu, mutta leikatut palat ovat eri kokoisia. Mitä järkevästi omaa etuaa ajava tekisi jos hän ei ole se, joka viimeisenä saa ottaa? Nostan verhon tähän. Entäpä jos hän on se, joka leikkaa, mutta ei tiedä monentenako saa ottaa?

Ennen olisin tiennyt mitä näihin vastaan, mutta nyt en ole yhtään varma. Ihmiset ovat onnistuneet yllättämään positiivisesti ja negatiivisesti. Pohdittavaa piisaa, sillä puhumme jostain paljon kakun ottamista mutkikkaammasta, johon ei edes ole helppoja vastauksia. Eikä ainakaan sellaisia, jossa kaikki ovat osaansa tyytyväisiä. -EH-

Kursailematta paras

Kirjoittanut Tommi Lehtonen 31.10.2019 15:38:36

Kuulin Turussa vaikuttavasta ja siellä laajasti tunnetusta seniori-ikään ehtineestä rouvasta, joka on usein tavattu kuokkimassa yleisötilaisuuksien kahvi- ja päivällispöydissä. Erään kerran kaupungin vastaanotolla rouva oli taas kahvijonossa ja keittiöstä juuri kannetun kakun luokse ehdittyään kysyi tarjoilijalta, paljonko saa ottaa. Tarjoilija äpötteli, että kyllä kakkua riittää. Kuokkavieras kiitti ja otti lautaselleen puolet kakusta.

Kaukokatseinen seniorirouva kakkulapioneen

Kirjoittanut Arto Isosaari 31.10.2019 20:25:47

Viisas rouva eli todeksi Rawlsin oikeudenmukaisuusteorian. Rouva tiesi, että hänen tapaansa menetellen, eli jos jokainen jatkossakin ottaisi jäljellä olevasta kakusta puolet, kakku ei koskaan loppuisi. Järkevyyttä osoittaen hän osasi ottaa huomioon niin itsensä kuin muut.

Kommentoi:

Tämä on Captcha-kuva (http://en.wikipedia.org/wiki/Captcha). Sen näyttämiseen tarvitaan graafinen selain.
Tämä on Captcha. Sinun täytyy syöttää kuvassa näkyvät merkit ottaen isot ja pienet kirjaimet huomioon.
*Pakollinen kenttä

Takaisin

Päivitetty 30.10.2019 - Verkkotoimitus
Login