Strategiset, tulos- ja laatutavoitteet

Vaasan yliopiston tavoitteet jaetaan strategisiin, tulos-, ja laatutavoitteisiin. Yliopiston tulee toiminnassaan noudattaa sille asetettuja ja sen itsensä asettamia normeja.

Strategiset tavoitteet, sisältäen myös yliopiston vision ja painoalat, on määritelty Vaasan yliopiston strategiassa.

Tulostavoitteet ovat määrällisiä ja laadullisia. Ne pohjautuvat yliopistolain mukaiseen Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä yliopiston väliseen sopimukseen. Tulostavoitteet määritellään nelivuotiseksi kaudeksi kerrallaan. Tavoitteet koskevat ovat mm. tutkintojen ja julkaisujen määrää, kansainvälistä liikkuvuutta, tutkimusrahoituksen määrää, opiskelijamääriä ja valmistuneiden työllistymistä.

Laatutavoitteet voivat koskea esim. palveluille asetettua vasteaikaa, virheettömyyttä tai asiakastyytyväisyyttä. Vaasan yliopiston laadunvarmistuksen periaatteet on määritelty yliopiston laatupolitiikassa.

Yliopistoyhteisöä koskevat normit ovat lakeja, sääntöjä ja ohjeita. Yliopistolaki on keskeinen toimintaa ohjaava laki. Yliopiston rakenne, hallinnon järjestämisen tapa ja muut johtamisen keskeiset periaatteet on määrätty johtosäännössä. Yliopistossa suoritettaviin tutkintoihin ja opintoihin kuuluvat periaatteet on määrätty tutkintosäännössä.

Päivitetty 20.12.2012 - Verkkotoimitus
Login