Auditointi, akreditointi ja ranking

Auditointi, akreditointi ja ranking ovat keinoja arvioida yliopiston toimintaa sen ulkopuolelta käsin. Ne ovat osa Vaasan yliopiston laadunvarmistusta. Yliopistolaki velvoittaa yliopistot osallistumaan ulkoisiin arviointeihin.

Auditoinnissa arvioidaan laatujärjestelmän tarkoituksenmukaisuus ja toimivuus, sekä täyttääkö se sovitut kriteerit. Vaasan yliopiston laatujärjestelmä, kuten kaikkien muidenkin suomalaisten korkeakoulujen laatujärjestelmät, on auditoitu Korkeakoulujen arviointineuvoston (KKA) toimesta. Vaasan yliopisto auditoitiin vuonna 2012. Auditointi on voimassa kuusi vuotta.

Akreditointi on pätevyyden toteamista. Akreditoinnit ovat laatuleimoja, joita yliopistot voivat kansainvälisellä tasolla hakea opetukselleen. Vuonna 2010 Vaasan yliopisto sai ensimmäiset akreditointinsa: Vaasa Energy Business MBA -ohjelma (AMBA-akreditointi) ja Master's Degree Progamme in International Business -ohjelma (EPAS-akreditointi). Jälkimmäinen ohjelma uusi akreditoinnin (5 v) vuonna 2013. Tällöin myös Master's Degree Progamme in Finance sai EPAS-akreditoinnin (3 v). EPAS on laatuleima kansainvälisyyttä korostaville kaupallisen alan ja johtamisen koulutusohjelmille. AMBA-akreditoinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota ohjelman kattavuuteen, sisällön tasapainoon ja opiskelijoiden työkokemukseen liike-elämässä.

Rankingit ovat laatuarviointeja, jotka asettavat arvioitavat kohteet paremmuusjärjestykseen. Yliopistorankingeja on eri tyyppisiä; ns. "liigataulukkoja"tuottavat; tutkimustoimintaan keskittyvät rankingit; ns. monitahorankingit; webbirankingit sekä oppimistuloksia arvioivat rankingit. Vaasan yliopisto osallistuu syksyn 2013 aikana U-Multirankingiin. Se tarkastelee yliopiston toimintaa useista näkökulmista; opiskelijoiden ominaisuudet, tutkinnot, koulutusohjelmat, tulot, menot, tutkimus, tietämyksen siirto muuhun yhteiskuntaan sekä  henkilöstö. Vaasan yliopiston tieteenaloista on U-Multirankingissa mukana kauppatieteellinen ala. Vaasan yliopisto on rankattu Webometrics -webbirankingissa. Webometrics arvioi yliopistoja niiden verkkosivuston koon ja näkyvyyden perusteella.

Muut ulkoiset arvioinnit. Vaasan yliopisto on osallistunut vuodesta 1991 alkaen yli kolmeenkymmeneen ulkoiseen arviointiin. Ne ovat kohdistuneet yksittäisistä oppiaineista tieteenaloihin ja aina koko yliopiston toiminnan tarkasteluun asti; perustutkintokoulutuksesta tohtorikoulutukseen ja täydennyskoulutukseen ja avoimeen yliopisto-opetukseen. Yliopisto on näissä arvioinneissa saavuttanut lukuisan määrän kansallisia laatuyksikköleimoja ja opetuspalkintoja.

Päivitetty 18.04.2016 - Verkkotoimitus
Login