Laatu

Johtaminen, toiminnanohjaus ja laadunvarmistus

laatu.png

Johtamisella ja toiminnanohjauksella taataan, että yliopisto saavuttaa tavoitteensa koskien strategian toteutumista ja laadun kehittymistä, tuloksia sekä normien mukaisia toimintatapoja. Keinoja, joilla tavoitteisiin pyritään, ovat toiminta- ja taloussuunnittelu, toimintojen laadunvarmistus sekä toimintojen viestintä.

Vaasan yliopisto toteuttaa laadunvarmistusta toiminnanohjauksellaan. Toiminnanohjauksen kehittäminen on samalla laadunvarmistuksen kehittämistä. Yliopiston toiminnanohjauksen kehittämistä johtaa rehtori.

Näiltä sivuilta löydät perustietoa siitä, mitä tavoitteita kohti toimintaa ohjataan sekä millaisia keinoja ja työkaluja yliopistolla on käytössä johtamiseen, toiminnanohjaukseen ja laadunvarmistukseen.

Strategiset, tulos- ja laatutavoitteet -sivulla on tietoa yliopiston tavoitteista koskien strategiaa ja laatua, tuloksia sekä normien mukaisia toimintatapoja.

Ohjauksen keinot -sivulla kerrotaan toiminta- ja taloussuunnittelua, toimintojen laadunvarmistusta sekä toimintojen viestintää koskevat menettelytavat.

Auditointi, akreditointi ja ranking -sivulla kerrotaan tärkeimmistä ulkoisten arviointien keinoista.

X

Lähetä palautetta tästä sivusta

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi

Palautteesi

 
Päivitetty 24.09.2013 - Verkkotoimitus
Login