Vaasan yliopiston johtosäännöt

Yliopistojen toimintaa Suomessa säätelee yliopistolaki, jossa säädetään mm. yliopistojen tehtävistä ja itsehallinnosta, tutkimuksesta ja opetuksesta. Yliopistolakia täydentää kaksi asetusta: Valtioneuvoston asetuksessa yliopistoista säädetään mm. yliopistojen rahoitusperusteiden laskennasta. Asetuksessa on myös säännöksiä mm. yliopistojen henkilöstön kielitaitovaatimuksista ja ylioppilaskuntien hallintoelimistä. Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista säädetään mm. koulutusvastuista, koulutuksen järjestämisestä, opintojen laajuudesta ja mitoituksesta sekä tutkintojen tavoitteista ja rakenteesta.

Vaasan yliopiston hallituksen hyväksymiä, Vaasan yliopiston toimintaa ohjaavia johtosääntöjä ovat seuraavat:

X

Lähetä palautetta tästä sivusta

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi

Palautteesi

 
Päivitetty 01.04.2019 - Yliopisto
Login