Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus


Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat perusoikeuksia ja tarkoittavat periaatteessa samaa asiaa: syrjimättömyyden ja tasavertaisten mahdollisuuksien varmistamista kaikille ihmisille sukupuolesta, etnisestä taustasta, kielestä, iästä, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta, vakaumuksesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä riippumatta.

Yleisessä kielenkäytössä ja lainsäädännössä tasa-arvo on vakiintunut tarkoittamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuus muita henkilöön liittyviä ominaisuuksia ja perusteita.

Tasa-arvoisessa opiskelu- ja työyhteisössä kaikilla on mahdollisuus toimia ilman syrjintää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun taikka muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Viranomaisella, koulutuksen järjestäjällä ja työnantajalla on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Vaasan yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma kattaa sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävät että yhdenvertaisuuslain edellyttämät toimenpiteet. Suunnitelman keskeisenä tavoitteena on tasa-arvomyönteisen ilmapiirin vahvistaminen sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista tiedottaminen Vaasan yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.

Yhteyshenkilöt

Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu

Työsuojelupäällikkö
Elina Kaunismäki
etunimi.sukunimi(at)uva.fi
puh. 029 449 8072

Työsuojeluvaltuutettu
Anne-Mari Latva
etunimi.sukunimi(at)uva.fi
puh. 029 449 8054

Tasa-arvovastaava

Reetta Kungsbacka
etunimi.sukunimi(at)uva.fi
puh. 029 449 8189

Järjestöjen yhteyshenkilöt

Opetus- ja tutkimushenkilökunta

Muu henkilökunta
Johanna Passiniemi
etunimi.sukunimi(at)uva.fi
puh. 029 449 8125

Ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilö

hairintayhdyshlo(at)vyy.fi
https://www.vyy.fi/opiskelijalle/opiskelijan-hyvinvointi

X

Lähetä palautetta tästä sivusta

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi

Palautteesi

 
Päivitetty 28.05.2019 - Opiskelijat
Login