Tutkimusalustat

Vaasa Energy Business Innovation Centre (VEBIC)

Vaasa Energy Business Innovation Centre eli VEBIC on Vaasan yliopiston isännöimä uusi tutkimus- ja innovaatioalusta. Se tuo yhteen tutkimus- ja yritysmaailman osaamisen ja pyrkii vastaamaan tehokkaan energiantuotannon, energialiiketoiminnan ja kestävän yhteiskunnallisen kehityksen globaaleihin tarpeisiin. Energia ja kestävä kehitys ovat yksi Vaasan yliopiston uusista ydinkeskittymisalueista. Avoimena tutkimusinfrastruktuurina VEBICillä on keskeinen rooli uuden strategian toteuttamisessa.

Digital Economy

Digital Economy on uusi avoin tutkimusympäristö, jossa tutkitaan eri tieteenalojen näkökulmista uusien teknologioiden mahdollistamia innovaatioita ja niiden vaikutuksia yksilöihin, organisaatioihin ja yhteiskuntaan. Tutkimuskohteita voivat olla esimerkiksi tekoäly, koneoppiminen ja digitalisaation vaikutukset tapoihin työskennellä ja kommunikoida.

Tutkimusalustalla hyödynnetään yliopiston monitieteistä asiantuntemusta sen kaikilla painopistealueilla laajassa yhteistyössä elinkeinoelämän, julkisen sektorin, muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Innovation and Entrepreneurship InnoLab

InnoLab on uusi avoin tutkimusympäristö, jossa painottuvat tiede, avoimet innovaatiot ja käyttäjäinnovaatiot. Näillä on suurta merkitystä tutkimusmenetelmiin ja innovaatioiden syntyyn niin yrityksissä kuin laajemmin yhteiskunnassa. Teemat ovat myös EU:n Horisontti 2020 -rahoituksen ja kotimaisen tutkimusrahoituksen painopistealueita. Tutkimusteemoja voivat olla esimerkiksi innovaatiot ja niiden kaupallistaminen, joukkorahoitus, julkisen sektorin uudistuminen ja käyttäjävetoiset liiketoimintamallit.

InnoLabissa hyödynnetään Vaasan yliopiston monitieteistä asiantuntemusta sen kaikilla painopistealueilla, laajassa yhteistyössä elinkeinoelämän, julkisen sektorin, muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Päivitetty 13.02.2018 - Verkkotoimitus
Login