Yliopistopalvelut

 

Yliopistopalveluiden yksiköt tuottavat palveluja koko yliopistoyhteisölle ja tukevat näin yliopiston tutkimus- ja opetustoimintaa sekä yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Akateemisiin palveluihin kuuluvat opiskelun ja opetuksen sekä tutkimuksen palvelut ja tutkijakoulu.

Yhteisiin palveluihin kuuluvat kampuspalvelut, talouden ja hankehallinnon palvelut sekä henkilöstön ja ylimmän johdon palvelut. Lisäksi toimii kaksi lähipalveluyksikköä Tervahovissa ja Fabriikissa.

Akateemisia palveluita johtaa akateemisten palveluiden johtaja ja yhteisiä palveluita talousjohtaja. Viestintä ja kumppanuudet toimii rehtorin alaisuudessa. Johdon asiantuntijatuki tukee rehtoreita yliopiston johtamisessa. Päälliköt ja johtajat muodostavat yliopistopalveluiden toimintaa ohjaavan johtotiimin.

organisaatiokaavio2018-yliopistopalvelut2.jpg

X

Lähetä palautetta tästä sivusta

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi

Palautteesi

 
Päivitetty 30.01.2018 - Tiedottajat
Login