Tiedekunnan organisaatio

Dekaani toimii tiedekuntansa johtajana ja vastaa toiminnan kehittämisestä sekä tuloksellisuudesta. Dekaani toimii myös yliopiston vararehtorina ja kuuluu yliopiston johtoryhmään. Dekaanin tehtävä on päätoiminen, ja siihen nimitetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Dekaanit nimittää yliopiston rehtori.

Tiedekuntahallinto vastaa tiedekunnan päätöksenteon valmistelusta ja toimeenpanosta. Tiedekuntahallintoon kuuluvat dekaani, varadekaani, hallintopäällikkö ja hallintosihteeri.

Tiedekuntaneuvosto on edustuksellinen päätöksentekoelin, joka tekee päätökset tiedekunnan toimintaa koskevista merkittävistä ratkaisuista. Tiedekuntaneuvostossa on professorikunnan, muun henkilökunnan ja opiskelijoiden edustajat. Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii dekaani ja sihteerinä hallintosihteeri. Valmistelijoina toimivat hallintopäällikkö, opintopäällikkö ja amanuenssit.

Tiedekunnan johtoryhmä toimii dekaanin tukena tiedekunnan toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Johtoryhmän muodostavat tiedekuntahallinto, yksiköiden johtajat ja tiedekunnan edustajat yliopiston hallituksessa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii dekaani ja sihteerinä hallintosihteeri. Valmistelijoina toimivat hallintopäällikkö ja opintopäällikkö.

Tutkimuksen kehittämisryhmä vastaa dekaanin johdolla tiedekunnan tutkimustoiminnan kehittämisestä ja laatutyöstä. Tutkimuksen ohjausryhmään kuuluvat puheenjohtajana toimiva dekaani, strategisten tutkimusryhmien johtajat sekä hallintosihteeri (sihteeri).

Koulutuksen kehittämisryhmän tehtävänä on koulutusohjelmien kokonaisvaltainen kehittäminen laadun varmistus. Kehittämisryhmään kuuluvat puheenjohtajana koulutuksesta vastaava dekaani, koulutusohjelmien johtajat, matemaattisten tieteiden edustaja sekä opintopäällikkö.

 

organisaatiokaavio_tekn_tdk.png

Päivitetty 21.08.2017 - Verkkotoimitus
Login