Faktat

Teknillinen tiedekunta

Vaasan yliopiston teknillinen tiedekunta on noin 1200 opiskelijan ja noin 100 opettajan ja tutkijan työyhteisö. Teknillinen tiedekunta tarjoaa vahvaa, kansainväliset laatuvaatimukset täyttävää teknillistä koulutusta ja tutkimusta. Se tarjoaa valmiudet työskennellä syvällistä osaamista ja soveltamista edellyttävissä asiantuntija- ja kehittämistehtävissä automaation, energian, sähkön, tietoliikenteen, tietotekniikan tai tuotantotalouden ammattialueella sekä myös kansainvälisen teollisuuden palveluksessa. Tiedekunnassa kehitetään erityisesti energia-alan osaamista yhdessä alueen elinkeinoelämän ja kansainvälisten teollisuusyritysten kanssa.

Opiskelijat vuonna 2016 lkm
Perustutkinto-opiskelijat 1080
Kansainväliset tutkinto-opiskelijat 94
Jatkotutkinto-opiskelijat 100
Uudet opiskelijat 122

 

Koulutus

Teknillisessä tiedekunnassa voi suorittaa tutkintoja sekä tekniikan että kauppatieteiden alalta. Perustutkintokoulutus käydään erillisissä kandidaatti-, maisteri- ja DI-ohjelmissa. Jatkotutkinto suoritetaan teknillisten tieteiden tohtoriohjelmassa.

Tiedekunta vastaa myös yliopiston kaikkien alojen menetelmätieteiden ja tietotekniikan opetuksesta.

Tekniikka

Energia- ja informaatiotekniikan koulutusohjelmassa (DI) voi suuntautua energiatekniikkaan, sähkötekniikkaan, ohjelmistotekniikkaan tai automaatiotekniikkaan. Tai voit opiskella englannin kielellä tietoliikennetekniikka (Wireless Industrial Automation) tai tuotantotaloutta (Industrial Systems Analytics).

Kauppatieteet

Teollisuusekonomikoulutuksessa (KTM) on tarkoituksena teknillisen ja liiketaloustieteellisen koulutuksen yhdistäminen. Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen pääaineena voi opiskella tuotantotaloutta tai tietojärjestelmätiedettä. Maisterivaiheessa voi hakea myös teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelmaan. Tuotantotalouden maisteriohjelmassa opiskellaan englanniksi.

Koulutuksen tavoitteet ja tulokset

Tavoitteena on, että tiedekunnasta valmistuu vuosittain 36 maisteria (KTM) sekä 40 diplomi-insinööriä. Jatkotutkintojen osalta tavoitteena on 4 tohtorin tutkintoa.

Suoritetut tutkinnot vuonna 2016 Kandidaatit
Maisterit / Diplomi-insinöörit
Tohtorit
Kauppatieteet 59 60 4
Tekniikka 31 29 6
Yhteensä 90 89 10

 

Tutkimus

Tiedekunnan ydinosaamista ovat:

  • tietoverkkojen tutkiminen ja tiedon mallintaminen sekä langattomien tietoliikennepalvelujen laatu ja radioresurssien hallinta
  • optimointi geneettisillä algoritmeillä
  • hajautettu sähköenergian tuotanto, sähkön jakelu ja käyttö
  • laatu- ja teknologiajohtaminen
  • teknologian ja operaatioiden ohjaus
  • tuotekehitys
  • logistiikka
  • taloudellisten ja teknisten ilmiöiden matemaattinen ja tilastollinen mallintaminen
  • bioöljyt ja polttomoottorivoimala (Bietro)

Tutkimusryhmät

Julkaisuista löytyy lisää tietoa Sole Cris-tietokannasta.

Julkaisut vuonna 2016 lkm
Kotimaiset 16
Ulkomaiset 93
Yhteensä 109
Päivitetty 28.09.2017 - Verkkotoimitus
Login