panorama_img_5523.jpg

Sähkö- ja energiatekniikka

Puhdas sähkö luo hyvinvointia nyt ja tulevaisuudessa

Sähköenergian merkitys kasvaa globaalisti kaikkialla, tulevaisuudessakin. Sähkö on puhdasta ja sitä voidaan tuottaa, siirtää ja käyttää entistä tehokkaammin sekä ympäristöä kunnioittaen.

Vaasan yliopistossa tekniikan alan koulutus ja tutkimus käynnistyivät erityisesti vientiteollisuuden toivomuksesta jo 1990-luvulla. Lisäksi yksikkömme vastaa yliopiston fysiikan opetuksesta. Erityisesti kansainvälisesti toimivat energiateknologian yritykset tarvitsevat korkeasti koulutettuja ja osaavia tekniikan kandidaatteja (TkK), diplomi-insinöörejä (DI) ja tekniikan tohtoreita (TkT) energia-alan laitteiden, teknisten ratkaisujen ja palvelujen liiketoiminnassaan.

Tiimimme on sähkö- ja energiatekniikassa fokusoitunut moderniin tekniikkaan, jolla on merkitystä kansainvälisessä liiketoiminnassa. Painoalojamme ovat: tulevaisuuden energiaratkaisut, hajautetut energiajärjestelmät, älykkäät sähköverkot, joustava hybridi energiantuotanto, moderni polttomoottoriteknologia, uusiutuvat moottoripolttoaineet, tuulivoiman tietyt osa-alueet, geoenergia, tehoelektroniikka, kuvankäsittely sekä optimointi ja mallintaminen.

Suhteellisen varman työpaikan lisäksi ala tarjoaa jo opintojen aikana mielekkäitä aiheita ja tutkimustehtäviä, jotka TkK-opinnoissa alkavat usein Takuuteekkari® - työharjoittelulla. Kehitämme kaikkea toimintaamme jatkuvasti yritysten ja muiden yhteistyökumppaniemme kanssa.

Päivitetty 23.04.2019 - Verkkotoimitus
Login