Tiedekunnan organisaatio

Tiedekuntahallinto vastaa tiedekunnan päätöksenteon valmistelusta ja toimeenpanosta. Tiedekuntahallintoon kuuluvat dekaani, varadekaani, hallintopäällikkö ja hallintosihteeri.

Tiedekuntaneuvosto on edustuksellinen päätöksentekoelin, joka tekee päätökset tiedekunnan toimintaa koskevista merkittävistä ratkaisuista. Tiedekuntaneuvostossa on professorikunnan, muun henkilökunnan ja opiskelijoiden edustajat. Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii dekaani ja sihteerinä assistentti. Valmistelijoina toimivat päällikkö, koulutusvastaavat ja amanuenssit.

Tiedekunnan johtoryhmä toimii dekaanin tukena tiedekunnan toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Johtoryhmän muodostavat tiedekuntahallinto, yksiköiden johtajat ja tiedekunnan edustajat yliopiston hallituksessa. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii dekaani ja sihteerinä assistentti. Valmistelijana toimii päällikkö.

Koulutuksen laatufoorumi on keskusteleva ja linjaava elin, joka tukee tiedekunnan koulutusohjelmien kehittämistä ja laatutyötä sekä arvioi ja kehittää koulutuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja työelämäyhteyksiä. Koulutuksen laatufoorumiin kuuluvat dekaani (puheenjohtaja), varadekaani, assistentti (sihteeri) sekä koulutusohjelmien johtajien ja opiskelijoiden edustajat. Koulutusvastaavat toimivat koulutuksen laatufoorumin pysyvinä asiantuntijoina ja asioiden valmistelijoina.

Tutkimuksen laatufoorumi on keskusteleva ja linjaava elin, joka tukee tiedekunnan tutkimusryhmien ja tutkimustoiminnan kehittämistä ja laatutyötä. Tutkimuksen laatufoorumiin kuuluvat dekaani (puheenjohtaja), varadekaani, assistentti (sihteeri) ja tutkimusryhmien johtajat.

Työelämäfoorumi on toimintamuoto, joka edistää filosofisen tiedekunnan ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutusta sekä työelämärelevanssia. Työelämäfoorumi järjestää seminaareja ja keskustelutilaisuuksia.

Päivitetty 11.08.2017 - Verkkotoimitus
Login