panorama_mg_5739.JPG

Markkinointi

Markkinointi johtaa menestyvään liiketoimintaan

Markkinointi elää ajassa, osana nopeatempoista ja moniarvoista elämää. Päätöksenteossa korostuu olennaisen tunnistaminen ja uusien ratkaisujen löytäminen. On ymmärrettävä liiketoiminnan ydintä, kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen edellytyksiä syvällisesti ja monipuolisesti.

Markkinoinnin oppiaineessa kohdistetaan erityistä tutkimuksellista kiinnostusta kulutukseen ja kuluttajien käyttäytymisen ymmärtämiseen sekä asiakasarvon luomiseen. Myös yritysten välinen liiketoiminta perustuu asiakkaan ymmärtämiseen ja sitä kautta asiakasarvon luomiseen. Globaalissa maailmassa ymmärrys asiakasarvon luomisesta edellyttää kansainvälisyyden korostamista.

Liiketoiminnan monipuolinen ymmärtäminen puolestaan edellyttää opiskelijoiden tiedollisten ja taidollisten valmiuksien kehittämistä. Soveltavana tieteenalana markkinointi painottaa luovaa ongelmanratkaisua, analyyttisiä ja päätöksenteollisia kykyjä ja vuorovaikutuksen valmiuksia. Uusien tuote- ja palvelukonseptien luominen aidoissa yritysympäristöissä samoin kuin kansainvälinen koulutus- ja tutkimusyhteistyö ovat inspiroivia soveltamisen areenoja. Nämä ovat ahkerasti käytettyjä oppimisympäristöjä markkinoinnin oppiaineessa.

Yhteistyö

Teemme monipuolista yhteistyötä niin opetuksen kuin tutkimuksen saralla. Opetusyhteistyötä teemme paikallisesti etenkin Vaasan yliopiston sisällä ja Svenska Handelshögskolanin sekä kansainvälisesti useiden yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tutkimustoimintamme on verkottunutta erilaisten osaamis- ja kehittämiskeskusten kanssa. Tärkeimmät yhteistyöfoorumimme ovat

  • Vaasa Energy Institute (VEI), Vaasan energialan osaamiskeskittymä
  • Länsi-Suomen Muotoilukeskus Muova: Uusien ideoiden kehittäminen tuotteeksi ja palveluiksi muotoilun ja markkinoinnin yhteisvoimin.
  • Foodwest: Elintarvikealan kehittäminen (Seinäjoki)
    Vastuuhenkilö: Harri Luomala (kuluttajakäyttäytymisen professori, EPANET)
  • Puurakentamisen toimijat Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla.

Teemme yhteistyötä myös useiden tutkimuspartnereiden kanssa

  • Kulutustutkimuksen seura: tieteellisten seurojen jäsen
  • KuluttajatutkimuskeskusCoberen (Consumer Behaviour Erasmus Network): eurooppalainen kulutustutkimuksen verkosto, jossa on mukana 31 maata)
  • Kotimaiset ja ulkomaiset yliopistot elintarvikealan tutkimus- ja kehittämishankkeissa
  • IRIS (Itegrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities) EU Horizon2020 rahoittama Lighthouse-hanke, 7 maata ja 43 partneria.
Päivitetty 25.03.2019 - Verkkotoimitus
Login