Kansainvälinen liiketoiminta

Digitalisaatio, uudet nousevat markkinat, lisääntynyt kilpailu sekä samanaikaisesti hidastuva kasvu kotimarkkinoilla luovat mahdollisuuksia mutta myös paineita yritysten kansainvälistymiseen. Toisaalta muun muassa protektionismin kasvu, toimintaympäristöjen jatkuva muuttuminen ja heterogeenisuus tuovat haasteita menestykselliseen kansainväliseen liiketoimintaan. Tästä johtuen tarve monipuolisille kv-liiketoiminnan osaajille on suuri.

Opinnot

Monitieteellisissä ja kansainvälisessä oppimisympäristössä toteuttavissa kansainvälisen liiketoiminnan kandi- ja maisteriohjelmissamme kehitetään opiskelijoiden valmiuksia kansainvälisen toimintaympäristön analysointiin ja kansainvälisten toimintojen ja strategioiden suunnitteluun ja toteutukseen. Opinnoissa huomioidaan niin kansainvälistymisen alkuvaiheessa kuin kansainvälistymisessä pidemmälläkin olevien yritysten sekä yhtä lailla pk-yritysten ja monikansallisten yritysten ominaispiirteiden vaikutukset. Ohjelma kehittää erityisesti opiskelijoiden analyyttistä ajattelua sekä ongelmanratkaisun, monikulttuurisen tiimityöskentelyn, esiintymisen ja kommunikoinnin taitoja. Opintojen teemoissa painotamme myös asenteiden merkitystä. Olennaisia ovat esimerkiksi globaali maailmankatsomus ja erilaisuuden ymmärrys, joiden edellytyksenä on avoimuus muita maita ja kulttuureita kohtaan. Edelleen strateginen suuntautuminen ja asiakassuuntautuminen ovat olennaisia. Myös vastuullisuus yhteiskuntaa, henkilöstöä ja asiakkaita kohtaan korostuu.

Tutkimus

Vaasan yliopiston kansainvälisen liiketoiminnan tutkimustyö on globaalisti verkottunutta. Tutkimusryhmämme koostuu kahdeksasta väitelleestä tutkijasta (professorit ja postdocit) sekä kymmenestä tohtoriopiskelijasta edustaen kahdeksaa kansallisuutta. Oppiaineen tutkijat osallistuvat vuosittain aktiivisesti mm. seuraaviin kansainvälisiin konferensseihin:

  • AIB (Academy of International Business)
  • AIB-UK (Academy of International Business UK & Ireland Chapter Conference)
  • EIBA (European International Business Academy)
  • McGill (International Entrepreneurship Conference)

Yhteistyö

Oppiaine tekee koulutuksen ja tutkimuksen puitteissa yhteityötä muun muassa seuraavien tahojen kanssa:
Päivitetty 17.05.2019 - Verkkotoimitus
Login