Markkinoinnin ja viestinnän akateeminen yksikkö

Markkinoinnin ja viestinnän akateemiseen yksikköön kuuluu kolme oppiainetta: kansainvälinen liiketoiminta, markkinointi ja viestintätieteet.

Yksikkömme erityisiä vahvuusalueita tutkimuksessa ovat kuluttajakäyttäytyminen, uusien liiketoimintakonseptien synnyttäminen, asiakaslähtöinen tuotekehitys, pk-yritysten kansainvälistyminen ja globalisoituminen, ulkomaiset investoinnit ja yritysostot, kansainväliset markkinointistrategiat, organisaatioiden viestintä, verkkokeskustelu ja -yhteisöt, digitaaliset pelit, mediadiskurssit sekä tietojärjestelmien käyttäjälähtöisyys.

Koulutamme kauppatieteiden kandidaatteja, maistereita ja tohtoreita, humanististen tieteiden kandidaatteja sekä filosofian maistereita ja tohtoreita. Meiltä valmistuu ajan hermolla olevia ja omaehtoiseen ajatteluun kykeneviä ammattilaisia työelämään.

Päivitetty 28.08.2019 - Verkkotoimitus
Login