panorama_ankkuri.jpeg

Sosiaali- ja terveyshallintotiede

Sosiaali- ja terveyshallintotieteilijä - hyvinvointialojen edelläkävijä

Suomen hyvinvointipalvelut ja niitä ylläpitävät järjestelmät ja organisaatiot ovat olleet isojen muutosten kohteena vuosikymmeniä. Tällä hetkellä muutokset ovat entistä laajempia ja nopeatahtisempia. Uudistukset kohdistuvat asioihin ja ilmiöihin, joita kutsumme kompleksisiksi ja pirullisiksi. Ne liittyvät rakenteisiin, organisaatioihin ja toimintatapoihin.

Muutoksiin vastaaminen edellyttää päättäjien, johdon, työntekijöiden ja kansalaisten saumatonta yhteistyötä. Jotta tähän päästäisiin, tulee alalla työskentelevien ja alan organisaatioita johtavien henkilöiden hallussa olla tietoja ja taitoja, joiden avulla he selviytyvät työelämän vaatimuksista.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opetuksessa ja tutkimuksessa otetaan huomioon alan vaativuus. Siksi opetuksemme perustuu päälinjoihin, joissa keskeisinä ovat kompleksisista hyvinvoinnin ongelmista selviäminen ja ihmisten osallistuminen.

Tähtäämme rohkeiden ja innostuneiden johtajien, ammattiosaajien ja kehittäjien kouluttamiseen siten, että heidän varassaan pystytään entistä paremmin viemään eteenpäin sosiaali- ja terveysalan monipuolista tehtäväkenttää.Päivitetty 20.01.2018 - Verkkotoimitus
Login