panorama_kampus.jpeg

Aluetiede

Aluetiede antaa perustan laaja-alaiselle yhteiskunnan kehittämiselle

Aluetiede on soveltavaa maantiedettä, jossa yhteiskuntaa tarkastellaan alueellisen näkökulman kautta. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi pienen kylän tai vaikkapa kokonaisen valtion toimintojen tarkastelua.  Aluetieteen opetuksessa ja tutkimuksessa paneudutaan ihmisten arkeen, aluetalouteen, hallintoon ja ympäristöön sekä niiden välisiin suhteisiin. Olemme kiinnostuneita kestävästä kehityksestä sekä kansalaisten ja yhteisöjen hyvinvoinnista. Klikkaa videoita!

 

 

Päivitetty 29.05.2019 - Verkkotoimitus
Login