panorama_fabriikki.jpeg

Julkisjohtaminen

Tulevien julkisjohtajien kasvattaja

Erään määritelmän mukaan hallinto on yhteisön toimintaa tavoitteidensa toteuttamiseksi. Se edellyttää yksilöiden yhteistoimintaa ja sen koordinointia organisaatioissa ja niistä muodostuvissa laajemmissa järjestelmissä. Siksi hallintoa tutkivan ja opettavan julkisjohtamisen oppiaineen keskeiset oppisisällöt muodostuvat organisaatioita ja niiden johtamista koskevista opeista.

Julkinen hallinto poikkeaa yksityisestä siinä, että merkittävimmät tavoitteet ovat poliittisia päätöksiä, toiminta on lailla ja asetuksella säädettyä ja se maksetaan pääosin verovaroista. Tämä asettaa julkisten organisaatioiden vastuunkantajat erityiseen asemaan. Julkisjohtajat ovat kansalaisille ja heitä edustaville päättäjille tilivelvollisia siitä, että asetetut tavoitteet toteutuvat, resursseja ei tuhlata, eikä toiminnan rehellisyydestä, rikkumattomuudesta ja tasapuolisuudesta tingitä.

Tämän haasteen voi menestyksellisesti ottaa vastaan henkilö, joka koulutuksensa ja kokemuksensa nojalla osaa tehdä oikeita asioita oikein. Me julkisjohtamisen oppiaineessa olemme tällä asialla. Me autamme tulevat julkisjohtajat uransa alkuun hyvään tutkimukseen perustuvalla akateemisella opetuksella ja ohjauksella.

Tutkimus

Julkisjohtamisen tutkimuksen keskeiset painopisteet ovat 1) johtaminen ja esimiestyö, 2) julkisen ja yksityisen sektorin piirteiden vertailut ja 3) johtamisen ja hallinnon etiikka. Tutkimustyö on organisoitu yliopiston Julkinen toiminta ja organisaatiot -tutkimusryhmään.

Päivitetty 18.03.2019 - Verkkotoimitus
Login