panorama_nuija.jpg

Julkisoikeus

Hallintojuridiikan erityisasiantuntijaksi

Oikeusvaltiossa noudatetaan demokraattisissa prosesseissa säädettyjä lakeja ja kunnioitetaan ihmisten perus- ja ihmisoikeuksia. Kaikessa julkisessa toiminnassa tämä on itsestään selvä lähtökohta. Siksi julkinen toiminta ja sen johtaminen edellyttää oikeudellista osaamista. Näistä seikoista kumpuaa julkisoikeuden oppiaineen koulutusidea: oikeudellinen osaaminen yhdistetään muuhun julkisessa toiminnassa keskeiseen osaamiseen eli muihin hallintotieteisiin. Tässä kokonaisuudessa olemme moderneja ja eroamme oikeustieteellisen tutkinnon suorittajista: olemme kiinnostuneet sekä julkista toimintaa koskevista normeista että siitä todellisuudesta, jota ne koskevat. Koulutamme asiantuntijoita ja johtajia, jotka tuntevat oman alansa substanssit ja osaavat ottaa huomioon oman alansa lainsäädännön, erityisesti perus- ja ihmisoikeudet, päivittäisessä hallinnon toiminnassa.

Julkisoikeuden eritysteemoja, joista olemme kiinnostuneita, ovat esimerkiksi yksityistämisen ongelmalliseen nippuun liittyvä julkisten hankintojen ja yhtiöittämisen maailma, tai yhä tärkeämmäksi noussut hyvinvointioikeus, joka kattaa esimerkiksi sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin liittyviä aihealueita. Suomen hallintoa sitovat myös kansainväliset sopimukset sekä EU-oikeudellinen sääntely, jotka sisältyvät läpäisyperiaatteella käsiteltäviin kursseihin.

Julkisoikeudellista tutkimusta tehdään Julkinen toiminta ja organisaatiot -tutkimusryhmän alla. Tutkimme muun muassa osallistumisoikeuksiin ja laajasti hyvinvointipolitiikkaan liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Lainopillisen tutkimuksen ohella olemme kiinnostuneita monitieteisyydestä ja oikeusvertailusta.

Päivitetty 18.03.2019 - Verkkotoimitus
Login