Henkilöstöjohtaminen

Henkilöstöjohtamisen tehtävänä on huolehtia osaavan, motivoituneen ja hyvinvoivan henkilöstön hankinnasta, sitouttamisesta ja kehittämisestä. Yritysten strategisesti tärkein kilpailuetu on sen henkilöstö, ja siksi henkilöstöjohtamisen prosessit ja johtamiskäytänteet ovat liiketoiminnassa keskeisessä roolissa. Henkilöstöjohtaminen edistää innovatiivisuutta, uudistumista ja tuloksellista toimintaa ja auttaa yksilöitä ja yrityksiä toimimaan erilaisissa liiketoimintaympäristöissä. Henkilöstöjohtamisen osaamista tarvitsevat esimerkiksi yritysjohtajat ja yrittäjät, henkilöstöammattilaiset ja esimiestehtävissä toimivat.

Henkilöstöjohtamisen tutkimus ja opetus ovat osa Vaasan yliopiston ”Johtaminen ja muutos” strategista painoalaa. Henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmä tekee korkealaatuista ja työelämälle relevanttia tutkimustyötä kansainvälisen henkilöstöjohtamisen, strategisen henkilöstöjohtamisen ja johtajuuden tutkimuksen kentässä. Henkilöstöjohtamisen opinnot antavat vankan pohjan ymmärtää strategista henkilöstöjohtamista, muutoksen johtamista, henkilöstötoimintoja ja työntekijöiden ohjausta. Perinteiset henkilöstötyön osa-alueet, kuten henkilöstön hankinta, suorituksen johtaminen, kehittäminen, palkitseminen sekä työhyvinvoinnista huolehtiminen, ovat opinnoissa erityisen tarkastelun kohteena. Henkilöstöjohtamista opiskelleet toimivat esimerkiksi henkilöstöjohtajina tai -päällikköinä, henkilöstökonsultteina tai- asiantuntijoina tai henkilöstön kehittämispäällikköinä.

Henkilöstöjohtamisen oppiaineessa toimii viisi professoria, kuusi yliopistotutkijaa/ tutkijatohtoria sekä 20 tohtorikoulutettavaa.

Päivitetty 29.05.2019 - Verkkotoimitus
Login