Johtamisen akateeminen yksikkö

Johtamisen akateemiseen yksikköön kuuluu kuusi oppiainetta: henkilöstöjohtaminen, julkisjohtaminen, strateginen johtaminen, julkisoikeus, aluetiede sekä sosiaali- ja terveyshallintotiede.

Haluamme, että tutkimuksemme vaikuttaa. Erityisiä vahvuusalueitamme ovat strateginen johtaminen, verkostoituminen, henkilöstöjohtaminen, esimiestyö, johtamisen ja hallinnon etiikka, hyvinvointipolitiikka, sosiaali- ja terveysjohtaminen, deliberatiivinen demokratia, kansalaisten ja asiakkaiden osallistuminen, kompleksisuusajattelu sekä yhteiskunnan pirulliset ongelmat.

Opetus perustuu korkeatasoiseen tutkimukseemme ja käytännön johtamisen tuntemukseemme. Koulutamme rohkeita ja innostuneita kauppatieteiden ja hallintotieteiden kandidaatteja, maistereita ja tohtoreita haastaviin asiantuntija- ja johtotehtäviin.

Päivitetty 28.08.2019 - Verkkotoimitus
Login