Tiedekunnan organisaatio

Dekaani toimii tiedekuntansa johtajana ja vastaa toiminnan kehittämisestä sekä tuloksellisuudesta. Dekaani toimii myös yliopiston vararehtorina ja kuuluu yliopiston johtoryhmään. Dekaanin tehtävä on päätoiminen, ja siihen nimitetään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Dekaanit nimittää yliopiston rehtori.

Tiedekuntahallinto vastaa tiedekunnan päätöksenteon valmistelusta ja toimeenpanosta. Tiedekuntahallintoon kuuluvat dekaani ja varadekaani. Heidän tukenaan toimivat lähipalveluiden ja johdon palveluiden päällikkö ja assitentit.

Tiedekuntaneuvosto on edustuksellinen päätöksentekoelin, joka tekee päätökset tiedekunnan toimintaa koskevista merkittävistä ratkaisuista. Tiedekuntaneuvostossa on professorikunnan, muun henkilökunnan ja opiskelijoiden edustajat. Tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana toimii dekaani ja pöytäkirjanpitäjänä hallintosihteeri. Valmistelijoina toimivat hallintopäällikkö, opintopäällikkö, koordinaattori ja amanuenssit.

Tiedekunnan johtoryhmä toimii dekaanin tukena tiedekunnan toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä. Johtoryhmän muodostavat dekaani, varadekaani, hallintopäällikkö sekä yksikkövastaavat. Myös Levón-instituutin johtaja osallistuu johtoryhmän työskentelyyn tarpeen mukaan. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii dekaani, valmistelijana hallintopäällikkö ja sihteerinä hallintosihteeri.

Tutkimuksen kehittämisryhmä vastaa dekaanin johdolla tiedekunnan tutkimustoiminnan kehittämisestä ja laatutyöstä. Tutkimuksen ohjausryhmään kuuluvat puheenjohtajana toimiva dekaani, strategisten tutkimusryhmien johtajat sekä hallintosihteeri (sihteeri).

Koulutuksen kehittämisryhmä on tiedekunnan koulutuksen kehittämisestä ja laatutyöstä keskusteleva ryhmä. Kandidaatti- ja maisteritason koulutuksen kehittämiseksi on asetettu omat kehittämisryhmänsä, jotka toimivat dekaanin johdolla. Kehittämisryhmän muodostavat dekaanin lisäksi koulutusohjelmavastaavat, sihteerinä toimii opintopäällikkö.

 

organisaatiokaavio_kaup_tdk.png

Päivitetty 15.02.2017 - Verkkotoimitus
Login