Faktat

Kauppatieteellinen tiedekunta

Kauppatieteellinen tiedekunta kouluttaa kauppatieteellisen alan asiantuntijoita ja päätöksentekijöitä joilla on valmiudet työskennellä vaativissa yritys- ja elinkeinoelämän tehtävissä sekä kotimaisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä.

Tiedekunnan tutkimustoiminta on laaja-alaista ja tarjoaa mahdollisuuden mielenkiintoisiin jatko-opintoihin ja tasokkaaseen tieteelliseen tutkimustyöhön.

Koulutus

Kauppatieteelliseen tiedekuntaan otetaan vuosittain eri väylien kautta 335 uutta opiskelijaa. Tutkintotavoite on 214 valmistunutta maisteria ja 10 valmistunutta tohtoria vuosittain. Opetus- ja tutkimushenkilökuntaa on noin 135.


2010 2011 2012 2013 2014
Kandidaattiopiskelijat 1416 1390 1373 1401 1400
Maisteriopiskelijat 512 635 703 796 836
Jatkotutkinto-opiskelijat 117 121 126 144 138

Tutkinto-opiskelijat yhteensä

2045 2146 2202 2341 2374
joista kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita 105 124 142 166 168
Alemmat korkeakoulututkinnot 186 182 177 202 236
Ylemmät korkeakoulututkinnot 170 184 209 246 221

 

Tutkimus

Tiedekunnan ydinosaamista ovat:

  • rahoitus ja tilintarkastus
  • johtaminen ja
  • kuluttajakäyttäytyminen

Kansainvälisen liiketoiminnan näkökulma nähdään näitä osaamisalueita poikkileikkaavana vahvuutena.

2010 2011 2012 2013 2014
Tohtorintutkinnot 4 9 8 10 15
Julkaisut 191 242 185 177 198
Kv-referee julkaisut
36 48 52
Tieteellisen julkaisut (pl. kv-referee)
155 155 100
Opettajien ja tutkijoiden kv-liikkuvuus (väh. 1 vko)
17 40 67 61
Kansallinen kilpailtu rahoitus (SA, Tekes) 1000 €
979 1322 1565 1055
Kansainvälinen tutkimusrahoitus (pl. yritys- ja rakennerahastot) 1000 € 183 91 20 0
Täydentävä tutkimusrahoitus 1000 € 1701 2431 2218 1417

 

Julkaisuista löytyy lisää tietoa Sole Cris-tietokannasta.

Päivitetty 27.04.2016 - Verkkotoimitus
Login