Laatutyö

epas_2009mini.jpg

Master’s Degree Programme in Finance ja Master's Degree Programme in International Business koulutusohjelmat

Kauppatieteellisen tiedekunnan englanninkieliset maisteriohjelmat  Master’s Degree Programme in Finance sekä Master’s Degree Programme in International Business ovat saaneet kansainvälisen EPAS –laatuleiman.  Master’s Degree Programme in Finance sai akreditoinnin ensimmäistä kertaa toukokuussa 2013 ja viiden vuoden uudelleen-akkreditointi myönnetiin kesäkuussa 2016. Master’s Degree Programme in International Business läpäisi ensimmäisen akreditoinnin kolmeksi vuodeksi kesäkuussa 2010 ja sai toisen akreditoinnin viideksi vuodeksi toukokuussa 2013. EPAS on kansainvälinen kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen laatutunnus. Akkreditoinnin saaneet maisteriohjelmat kouluttavat  asiantuntijoita kansainvälisen yritystoiminnan johtotehtäviin. Ohjelmat  ovat kaksivuotisia ja niihen otetaan sekä kotimaisia että kansainvälisiä opiskelijoita.

EPAS-akkreditoinnissa tarkastellaan paitsi ohjelman sisältöä, opetusmenetelmiä ja henkilöstön pätevyyttä myös sen markkinointia ja opiskelijan saamia tukipalveluita. Arvioinnissa korostuvat koulutuksen laatu, kansainvälisyys ja työelämäyhteydet.

EPAS-laatutunnus on yli 40 yliopistotasoisella ohjelmalla Euroopassa. Tunnuksen myöntää voittoa tavoittelematon yhteisö European Foundation for Management Development EFMD. Brysselissä toimipaikkaansa pitävään organisaatioon kuuluu sekä yliopistotutkijoita että yritysten johtotehtävissä toimivia kokeneita ammattilaisia. Tavoitteena on kehittää kauppatieteellisen alan opetusta ja tutkimusta eurooppalaisissa kauppakorkeakouluissa.

 

eduniversal.jpg

Excellent Business School

 

Vaasan yliopiston kauppatieteellinen tiedekunta on Eduniversalin kansainvälisen vertaisarvioinnin mukaan Erinomainen kauppakorkeakoulu, jolla on vahva kansallinen asema ja kansainvälinen verkottuneisuus.

Eduniversal Worldwide Business Schools Ranking on maailmanlaajuinen kauppakauppakorkeakoulujen ja kauppatieteellisten tiedekuntien arviointi. Se sisältää tuhat kauppatieteellistä yksikköä 153 maasta.

Kysely tehdään vertaisarviointina, jossa arviointiin osallistuvien korkeakouluyksiköiden dekaanit nimeävät jokaisesta maasta parhaiksi tunnistamansa toimijat.

Dekaanien näkemysten ohella lopullisen kokonaisarvioinnin tekevä kansainvälinen asiantuntijakomitea ottaa huomioon myös muiden kansallisten ja kansainvälisten laatuarviointien tuottaman kuvan alan eri yksiköiden laatutasosta.

Eduniversalin tarkoitus on luoda arvioinnilla kokonaisvaltainen kuva kauppatieteellisten yksikköjen paikallisesta ja kansainvälisestä vaikuttavuudesta.

Päivitetty 07.04.2017 - Kauppatieteellinen tiedekunta
Login