Taloustiede

Taloustiede (aikaisemmin kansantaloustiede) on kumuloiva tieteenala, vuosikymmenien talousteoreettisen tuntemuksen tulos. Taloustieteestä ovat myös erkaantuneet muut liiketaloustieteen haarat ja siihen liittyvä raha- ja pankkiteorian opetus nivoutuu läheisesti rahoitukseen. Taloustieteellä on yhtymäkohtia myös talousoikeuteen ja ns. Law and Economics on oma kansantaloustieteellisesti painottunut tutkimushaaransa.

Innostus Suomen ja maailmantalouden tuntemukseen yhdistää innovatiivisen oppiaineen henkilökuntaa ja opiskelijoita. Oppiaineessamme on kaksi professoria, yksi tenure track -tutkija (energiatalous ja innovaatiot), kaksi yliopistonlehtoria ja monia tutkijoita projekteissa. Taloustieteen oppiaineessa tehtävä tutkimus aineettomasta pääomasta edustaa kansainvälistä kärkeä. Taustalla ovat lukuisat Euroopan unionin rahoittamat hankkeet, kuten EU Horizon 2020 -ohjelman Globalinto 2019-2022 ja EU FP7 -ohjelman Innodrive 2008-2012. Viime vuosina oppiaine on julkaissut myös lukuisia tutkimuksia muun muassa pankkitoiminnasta, makrorahoituksesta sekä taloudellisesta lukutaidosta. Oppiaineessa on toteutettu taloudellisesta lukutaidosta kaksi Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta.

Oppiaineemme sijaitsee yliopiston päärakennuksessa Tervahovissa. Tilamme ovat toisen kerroksen merenpuoleisessa päädyssä.

taloustieteen_paivat_oppiaine_img_1837_compress.jpg

Kuva: Kimmo Karinen

Päivitetty 16.01.2019 - Verkkotoimitus
Login