Talousoikeus

Talousoikeuden oppiaineessa koulutamme liikejuridiikkaan erikoistuneita talouden asiantuntijoita. Talous ja juridiikka ovat liiketoiminnassa erottamattomia. Tämän mukaisesti koulutuksessa ja tutkimuksessa yhdistyvät oikeus ja talous. Oppiaineemme asema osana Laskentatoimen ja rahoituksen yksikköä tarjoaa tähän erinomaiset mahdollisuudet.

Uskomme, että tulevaisuuden talouselämässä tarvittava osaaminen perustuu toimimiseen rajapinnoilla ja erilaisten taitojen innovatiiviseen yhdistämiseen. Koulutusohjelmiemme keskeinen piirre muodostuukin siitä, että ne sisältävät tasapainoisesti oikeuden ja talouden opintoja.

Oppiaineen selkeästä suuntautumisesta johtuen liiketoiminnan juridiikasta on mahdollisuus saada syvällinen osaaminen. Laki- ja veroekonomin koulutusohjelman erityinen vahvuus muodostuu kuitenkin vasta talouden ja oikeuden osaamisen sellaisesta yhdistämisestä, jossa kyetään samanaikaisesti hyödyntämään kummankin oppiaineen valmiuksia. Tavoitteena ei ole vain taito riitojen ratkaisemiseen. Tavoitteena on ennen kaikkea hankkia valmiuksia, joilla liikejuridiikkaa voidaan käyttää välineenä liiketoiminnan kehittämiseen ja riskien hallintaan. Näiden valmiuksien hankkiminen edellyttää siksi myös perusteellista liiketaloustieteellistä osaamista.

Talousoikeuden osaaminen perustuu erityisesti kokonaisuuden hallintaan, kykyyn tunnistaa ongelmia sekä vakuuttavaan argumentaatioon. Talousoikeuden opinnot kehittävät näitä yleisiä ajattelullisia ja tieteellisiä valmiuksia. Ne ovat välttämättömiä kaikille asiantuntijatehtävissä toimiville.

Alumnimme ovatkin sijoittuneet monipuolisesti liike-elämän erilaisin tehtäviin. Tehtävänimikkeitä ovat olleet esimerkiksi Chief Compliance Officer, Sijoittajasuhteista vastaava johtaja, Contract Manager, Senior Tax Manager, Financial Manager ja Verojohtaja.

Oppiaineessamme on kahden professorin lisäksi apulaisprofessori ja muita tutkijoita sekä yli 10 aktiivista jatko-opiskelijaa. Yhteisöömme kuuluvat tärkeänä osana myös talousoikeuden pääaineopiskelijat, joita voimme vuosittain ottaa oppiaineeseemme noin 20.

Oppiaineemme sijaitsee yliopiston päärakennuksessa, Tervahovissa. Tilamme ovat 1. kerroksessa, yliopiston merenpuoleisessa päädyssä. Sijainti uudistetun oppimisympäristön vieressä tuottaa hienoja mahdollisuuksia modernien opetusmenetelmien hyödyntämiselle sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan jatkuvalle yhteistyölle.

Päivitetty 10.05.2019 - Verkkotoimitus
Login