Laskentatoimi

Laskentatoimi on yritysten ja muiden organisaatioiden taloudellisen tiedon tuottamista, raportointia, analysointia ja hyödyntämistä johtamisessa ja päätöksenteossa. Laskentatoimeen kuuluu yrityksen toimintoja kuvaavien mittaus-, tieto- ja raportointijärjestelmien kehittäminen ja ylläpitäminen, tietojen kerääminen, muokkaaminen, raportoiminen ja analysointi. Laskentatoimen tuottama informaatio on pääasiassa rahamääräistä, mutta yhä enemmän myös ei-rahamääräistä.

Laskentainformaatiolla on tärkeä merkitys yrityksen toiminnan ohjauksessa, päätöksenteossa sekä yrityksestä ulospäin suuntautuvassa sidosryhmäviestinnässä. Laskentainformaatiota hyödyntävät laskentatoimen ammattilaisten lisäksi esimerkiksi analyytikot, sijoittajat ja yritysjohtajat erilaisissa liikkeenjohdon päätöksenteko- ja johtamistilanteissa. Laskentatoimi muodostaa järjestelmän ja kielen, jota kaikkien liike-elämässä toimivien on hyvä osata. Sen avulla yrityksessä kommunikoidaan, sitä ohjataan ja sen tuloksista raportoidaan sidosryhmille.

Opintomme antavat opiskelijoille monipuoliset ja ajantasaiset valmiudet toimia laskentatoimen ja talousjohtamisen vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä. Tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi talousjohtaja, talouspäällikkö, controller, analyytikko ja tilintarkastaja. Laskentatoimi antaa erinomaisen pohjan myös yritysten yleisjohdollisiin tehtäviin.

Laskentatoimen tilat sijaitsevat yliopiston päärakennuksessa Tervahovissa, kolmannen kerroksen meripäädyssä. Laskentatoimeen on yksikössämme erikoistunut kaksi professoria, yliopistotutkija, kaksi yliopistonlehtoria, lehtori, tutkijatohtori, yliopisto-opettaja sekä useita tutkijoita ja opettajia.

Päivitetty 21.12.2018 - Verkkotoimitus
Login