Energia ja aluekehittäminen

energalue2.png

Levón-instituutin Energia ja aluekehittäminen -vastuualue on erikoistunut energiasektorin ja aluekehittämisen tutkimus- ja kehittämishankkeisiin erityisenä painoalanaan uusiutuvien energianlähteiden käyttö, energiaomavaraisuus sekä maaseutu. Toimintamme on projektimuotoista ja perustuu yliopiston ulkopuoliseen rahoitukseen.

Osaamisalueemme on laaja ja kattaa useita osa-alueita liittyen koko energiaketjun hallintaan sekä aluekehitykseen ja -kehittämiseen:

 • Uusiutuvan energian potentiaali
 • Energiaomavaraisuus
 • Biopolttoaineet
 • Uusiutuvan energian tuotantoratkaisut
 • Talous- ja kannattavuusselvitykset
 • Tuulivoimapuistoalueiden linnustoselvitykset
 • Kestävä energiahuolto
 • Uudet energiatuotteet ja palvelut
 • Energiaan liittyvä kuluttajakäyttäytyminen
 • Energiansäästö ja kysyntäjousto
 • Energiamarkkinoiden toiminta
 • Energia-alan tietojärjestelmät
 • Energia-alan ohjelmistokehitys
 • Energia-alan asiakastyytyväisyys ja –uskollisuus
 • Ohjelma- ja hankearvioinnit
 • Maaseutupolitiikka
 • Maaseudun kuljetukset ja muut palvelut
 • Alueiden sosioekonominen kehitys
 • Lähidemokratian välineet
 • Green Care -palvelut uudessa sote-rakenteessa

 

Ajankohtaiset hankkeemme:

Hankkeen nimi
Aika
Yhteyshenkilö(t)
Lisätiedot

Biokaasun tuotanto, oleellinen osa Lapin maaseudun vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta

2018-2021 Ari Haapanen
Lue lisää
Biokaasupilottiympäristön ja osaamisen jakamiskonseptin luominen Suupohjaan 2017- 2019 Ari Haapanen Lue lisää
Energiaomavarainen seutu 2016-2019 Ari Haapanen Lue lisää
Enni – Energiansäästösovellus julkisille rakennuksille 2017-2019 Merja Kangasjärvi Lue lisää
Luonnostaan nouseva Pohjanmaa – Livskraft från den Österbottniska naturen 2016-2019 Olli Voutilainen Lue lisää

Luonnollista tukea elämään – Naturligt stöd för livet

2017-2020 Olli Voutilainen
Martta Ylilauri
Lue lisää
Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen digiboksi 2018-2021 Heli Siirilä Lue lisää
Maaseutuvaikutusten arviointimenetelmän käyttö, kokemukset ja vaikutukset Suomessa (MAKOVA) 2019-2021 Olli Voutilainen Lue lisää
Merisorsa 2019 Jouni Kannonlahti Lue lisää
MoveIT – Vähähiiliset liikennepalvelut Vaasan seudulla 2030 2019-2020 Heli Siirilä Lue lisää
NoICE – Nordic Icing Center of Expertise 2018-2021 Merja Kangasjärvi
Lue lisää
Nordic Nature Health Hub 2018-2021 Martta Ylilauri Lue lisää
Nordic NaBS: New Nordic Nature Based Service Models 2019-2021 Martta Ylilauri Lue lisää
Selvitys maaseudun kehittämisohjelmien työllisyys- ja aluetaloudellisista vaikutuksista 2018–2023 Olli Voutilainen Lue lisää
The Energy Day -tapahtuma 2008- Teemu Närvä Lue lisää
Tiimibudjetointityökalu 2015-2019

Merja Kangasjärvi,
Harri Lehtinen

Lue lisää

Tulevaisuuden kestävä autoilu Vaasan seudulla

2017-2019 Merja Kangasjärvi
Lue lisää
TUOHI - Tuoreen energiarangan hankintalogistiikan kehittäminen 2016-2019 Ari Haapanen
Lue lisää
Tuorehakekonsepti maatilamittakaavassa 2019-2021 Ari Haapanen Lue lisää
Uuden sukupolven kaukolämpölaitos malli hiilineutraaliin yhdyskuntarakenteeseen - teollinen ekosysteemi energian ja ruuan tuotantoon perustuen paikallisiin raaka-aineisiin sekä kotitalousten ja tuotantolaitosten sivuvirtoihin 2019-2021 Ari Haapanen Lue lisää
Vaasa Game Days -tapahtuma 2015- Teemu Närvä Lue lisää
Vaasa Gas Exchange -tapahtuma 2016- Teemu Närvä Lue lisää

 

Poimintoja aiemmista hankkeistamme löydät hankereferensseistä

 

Ota yhteyttä:

Päivi Haapalainen Päivi Haapalainen 
Projektipäällikkö
VEBIC
etunimi.sukunimi@univaasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
029 449 8475
Ari Haapanen Ari Haapanen 
Projektipäällikkö
VEBIC
etunimi.sukunimi@univaasa.fi
029 449 8210
Fabriikki F288 
Merja Kangasjärvi Merja Kangasjärvi 
Kehittämispäällikkö
VEBIC
etunimi.sukunimi@univaasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
029 449 8205
Fabriikki F289 
Jouni Kannonlahti Jouni Kannonlahti 
Projektipäällikkö
VEBIC
etunimi.sukunimi@univaasa.fi
029 449 8365
Fabriikki F279 
Harri Lehtinen Harri Lehtinen 
Projektipäällikkö
VEBIC
etunimi.sukunimi@univaasa.fi
029 449 8071
Fabriikki F288 
Tommi Lepojärvi Tommi Lepojärvi 
Projektipäällikkö
VEBIC
etunimi.sukunimi@univaasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
Jyri Nieminen Jyri Nieminen 
Ohjelmoija
VEBIC
etunimi.sukunimi@univaasa.fi
029 449 8263
Fabriikki F288 
Teemu Närvä Teemu Närvä 
Projektipäällikkö
Levón-instituutti, Johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen
etunimi.sukunimi@univaasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
029 449 8208
Fabriikki F280 
Heli Siirilä Heli Siirilä 
Projektipäällikkö
Innovation and Entrepreneurship InnoLab
etunimi.sukunimi@univaasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
029 449 8557
Fabriikki F453 
Olli Voutilainen Olli Voutilainen 
Tutkimuspäällikkö
VEBIC
etunimi.sukunimi@univaasa.fi
029 449 8566
Martta Ylilauri Martta Ylilauri 
Projektipäällikkö
Innovation and Entrepreneurship InnoLab
etunimi.sukunimi@univaasa.fi
029 449 8241
Fabriikki F453 
Päivitetty 13.02.2020 - Levón-instituutti
Login