Tutkimus- ja kehittämispalvelut

Vaasan yliopisto tarjoaa yhteiskunnalle suunnattuja tutkimus- ja kehittämispalveluita pääosin Levón-instituutin kautta. Levón-instituutti on Vaasan yliopiston erillislaitos, joka edistää yliopiston strategian mukaisesti yksilöiden elinikäistä oppimista, tukee yritysten, julkisorganisaatioiden ja alueiden uudistamista sekä lisää niiden kilpailukykyä yliopiston painopistealueilla.

Levón-instituutti organisoi ulkopuolisella rahoituksella järjestettäviä tutkimus-, koulutus-, ja kehittämispalveluita eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Teemme soveltavaa tutkimusta asiakkaiden tiedontarpeet huomioon ottaen. Tutkimusten toteutus määräytyy hankekohtaisesti ja raportointi toteutetaan asiakkaan toivomalla tavalla.

Tutkimustoiminta painottuu alueellisiin ja valtakunnallisiin arviointi-, seuranta- ja kehittämishankkeisiin. Keskeisiä tutkimusaloja ovat johtaminen, energia-ala, maaseutu ja alueiden kehittäminen sekä arviointitutkimus. Lisäksi Levón-instituutti toteuttaa markkinatutkimuksia ja muita selvityksiä.

Yleensä tutkimukseen liittyy kehittämisnäkökulma. Tutkimukseen onkin mahdollisuus liittää sen pohjalta toteutettavaa kehittämistä ja koulutusta. Painotamme yksilön ja organisaation kehittymistä yhdessä, organisaatioiden kehittämistoimien ja koulutuksen yhdistämistä sekä tiedon käytäntöön soveltamista. Tarjoamme mahdollisuuden avoimeen vuorovaikutukseen ja itsensä kehittämiseen samanhenkisessä joukossa. Ohjelmamme edistävät myös verkostoitumista.

Tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä voit tehdä myös yliopiston tiedekuntien ja muiden instituuttien kanssa. Voit lukea siitä lisää Tutkimusyhteistyö-osiosta.

Päivitetty 13.12.2012 - Verkkotoimitus
Login