Opettajien täydennyskoulutus

Opettajille järjestettävä täydennyskoulutus:

Oma talous

Oma talous on Laurea-ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston järjestämä täydennyskoulutus peruskoulun luokan- ja aineenopettajille.

Koulutuksessa kehitetään peruskoulun opettajien pedagogisia valmiuksia talouden opetukseen ja saadaan työvälineitä talouden opettamiseen osana yhteiskuntaoppia, kotitaloutta, matematiikkaa, äidinkieltä tai valinnaisaineita. Koulutuksessa keskitytään kokeilevaan oppimisen ohjaukseen. Erityisesti painotetaan pelillisiä menetelmiä sekä arjen ilmiöitä. Koulutuksen toteutetaan osana OPH:n täydennyskoulutuksia ja se on osallistujille maksuton. Lähipäivät järjestetään saman sisältöisinä Vantaalla ja Vaasassa.

Koulutus koostuu kolmesta moduulista, joissa jokaisessa on yksi lähitapaamiskerta. Moduulit ovat Pelilliset menetelmät talouden opetuksessa, Talous osana arkea – kodin ja koulun yhteistyö opetuksessa ja Vastuullinen taloudellinen toiminta.

Aiheeseen orientoidutaan etukäteen jaettavalla materiaalilla. Tapaamiskerralla syvennytään aiheeseen ja työstetään välineitä opetuskäyttöön. Lähitapaamisten välissä osallistujat kehittävät työskentelytapoja ja -välineitä ja jakavat kokemuksia niiden käytöstä sähköisellä oppimisalustalla.

Koulutus toteutetaan saman sisältöisenä Vantaalla ja Vaasassa lukuvuonna 2019–2020 sekä lisäksi verkkoalustalla syksyllä 2020.

Koulutuksen nimi: Oma talous
Aihe: Luokanopettajien ja aineenopettajien täydennyskoulutus
Aika: 2019-2020
Laajuus: 5 op

Järjestäjät: Laurea-ammattikorkeakoulu ja Vaasan yliopisto

Yhteyshenkilö Vaasan yliopistossa: Professori Panu Kalmi (panu.kalmi@univaasa.fi)
Yhteyshenkilö Laureassa: Lehtori Marilla Kortesalmi (Marilla.Kortesalmi@laurea.fi)

 

Lisätietoa: Laurean sivuilta

Päivitetty 13.09.2019 - Levón-instituutti
Login