HR MBA

Päämääränä aktiivinen ja innovatiivinen henkilöstöjohtaminen

HR MBA on johtamisen täydennyskoulutusohjelma, joka on suunnattu sekä yrityksissä että julkisissa organisaatioissa työskenteleville henkilöstöalan asiantuntijoille tai sellaiseksi aikoville.

Henkilöstö on yrityksen ja organisaation kriittinen kilpailutekijä. Yritys ja organisaatio koostuu ihmisistä ja sen menestys seuraa heidän onnistumisistaan tai epäonnistumisistaan.

Paras kilpailuetu saavutetaan sillä, että yrityksessä on osaavia henkilöstöammattilaisia hoitamassa henkilöstöjohtamisen moninaisia ja vaativia tehtäviä. Pelkkä työkokemus ei anna tehtävässä onnistumiseen riittävästi pohjaa vaan sen lisäksi tarvitaan teoreettista taustaa antamaan eri näkökulmia ja työkaluja tehtävän hoitamiseen.

Henkilöstöjohtamista on jatkuvasti kehitettävä toimintaympäristön muuttuessa.

HR MBA tarjoaa kattavat työkalut aktiiviseen henkilöstöjohtamiseen. Ohjelman oppien avulla yritys tai organisaatio voi kehittää henkilöstötoimintojaan laajasti. Osallistuja kehittää itseään ja kykyään tukea yrityksen strategian toteutumista henkilöstötoimintojen avulla.

HR MBA koostuu seitsemästä itsenäisestä moduulista. Ohjelma on 90-105 opintopistettä riippuen lopputyön laajuudesta.

  • Strateginen HR - Suorituksen johtaminen ja palkitseminen 10 op
  • Hyvinvoinnin ja osaamisen johtaminen - Strateginen resursointi 10 op
  • Johtajuus 5 op
  • Strateginen johtaminen 15 op
  • Strateginen johdon laskentatoimi 15 op
  • Managing the Internationalising Firm 20 op
  • MBA-tutkielma 15-30 op

MBA-diplomin saaminen edellyttää kaikkien HR MBA -ohjelmaan kuuluvien opintojen suorittamista hyväksytysti. Myös yksittäisten moduulien suorittaminen on mahdollista.

Yhteyshenkilöt:

Pia-Liisa Äijö Pia-Liisa Äijö 
Koulutuspäällikkö
Levón-instituutti, Johtaminen ja organisaatioiden kehittäminen
etunimi.sukunimi@univaasa.fi (korvaa skandinaaviset merkit)
029 449 8360
Päivitetty 01.07.2019 - Verkkotoimitus
Login