panorama_heading.jpg

Erilaisia MBA-ohjelmia erilaisiin tarpeisiin

MBA, Master of Business Administration, on johdon täydennyskoulutusohjelma, jonka tavoitteena on osanottajien henkilökohtainen oppiminen sekä osallistujan oman organisaation ja työyhteisön toiminnan kehittäminen.

MBA-koulutusohjelmat tarjoavat osallistujille pätevää tietoa ja tuoreimpia tutkimustuloksia liiketoiminnan eri osa-alueilta. Kouluttajina toimivat alan erikoisasiantuntijat niin teoreettisen tutkimuksen kuin käytännön yritysjohtamisen maailmasta.

Ohjelmissa opitut asiat tarjoavat avaimia omien toimintatapojen muuttamiseen ohjaamalla osallistujaa tarkastelemaan liiketoimintaa uusista näkökulmista – myös kansainvälisestä perspektiivistä. Katsomalla asioita laajassa horisontissa voi havaita täydennettävää, karsittavaa tai terävöitettävää. MBA innostaa yrittäjiä ja johtajia kokeilemaan rohkeasti uutta.

Tärkeä osa opintoja on opitun soveltaminen oman organisaation toimintaan ja johtamistilanteisiin. Kokonaisuuksien hahmottamisen ja oivallusten pohjalta on hyvä muokata itselleen työkalut oman työyhteisönsä käytäntöön.

MBA-ohjelman päämääränä on aktiivinen ja innovatiivinen johtaja, joka on sinut organisaationsa kanssa. Johtaja, joka kykenee kehittämään työyhteisöään ja organisaatiotaan määrätietoisesti ja on valmentautunut johtamaan tarvittaessa myös muutoksia. Johtaja, joka tunnistaa uudet liiketoimintamahdollisuudet ja hyödyntää ne organisaationsa menestykseksi.

Levón-instituutti tarjoaa neljä erilaista MBA-ohjelmaa erilaisilla painotuksilla. Ohjelmat koostuvat kaikille yhteisistä moduuleista ja jokaisen ohjelman omista erikoistumismoduuleista.

executive-pieni.png

 

Vaasan yliopisto toimii ja järjestää MBA-opetusta myös Kokkolan yliopistokeskuksessa.

Päivitetty 20.04.2018 - Verkkotoimitus
Login