panorama_pitkula.jpg

Täydennyskoulutus

Yliopistotasoista koulutusta

Täydennyskoulutusta Vaasan yliopistossa tarjoaa Levón-instituutti. Koulutustoiminnassamme korostuvat asiakaskeskeisyys ja innovaatiot. Seuraamme aktiivisesti työelämän trendejä ja teemoja ja kehitämme jatkuvasti uusia koulutustuotteita ja -menetelmiä muuttuvien tarpeiden mukaan. Vuosittain yli 6 000 opiskelijaa valitsee Levón-instituutin opiskelupaikakseen.

Täydennyskoulutusta sekä yksityisellä että julkisella sektorilla

Tarjoamme täydennyskoulutusta työelämässä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla toimiville aikuisopiskelijoille. Kouluttajina ohjelmissa toimivat Vaasan yliopiston opettajat sekä vierailevat asiantuntijat ja lisäksi useissa ohjelmissa osallistujien mukana läpi koulutuksen kulkee oppimisprosessin ohjaaja. Osallistujien taustat ja erilaiset kokemukset luovat ainutlaatuisen pohjan antoisille keskusteluille ja tiedonvaihdolle.

Koulutustarjontamme keskittyy:

  • Johtamis- ja esimieskoulutukseen (yritykset ja julkishallinto).
  • Organisaatiokohtaiseen koulutukseen ja kehittämisprosesseihin.
  • PK-yritysten ja yrittäjyyden kehittämiseen.
  • Eri asiantuntijaryhmien erityisohjelmiin.

Opintoihin hakeutuminen ja mahdolliset kelpoisuusvaatimukset vaihtelevat tarjottavista opinnoista riippuen.

Avoin yliopisto

Avoin yliopisto tarjoaa yliopistotasoista opetusta kaikille opiskelusta kiinnostuneille koulutustaustaan, elämäntilanteeseen tai ikään katsomatta. Avoin yliopisto-opetus vastaa tavoitteeltaan, sisällöltään ja vaatimustasoltaan tutkintoa suorittaville opiskelijoille annettavaa opetusta.

Tutustu Avoimen yliopiston opintotarjontaan.

Päivitetty 02.11.2018 - Verkkotoimitus
Login