panorama_linginno_logo.jpg

Kielikeskus

Vaasan yliopiston kielikeskus Linginno on erikoistunut monipuoliseen kielten ja viestinnän opetukseen. Kielikeskus toimii erillislaitoksena ja sen tehtävänä on tarjota yliopiston kaikkien koulutusalojen opiskelijoille tutkintosääntöjen ja työelämän edellyttämät kieli- ja viestintäopinnot, kehittää kielenopetusta, oppimateriaaleja ja monimuotoista pedagogiikkaa sekä edistää kielenopetukseen ja -oppimiseen sekä työelämän viestintään liittyvää tutkimusta.

Kielikeskus tarjoaa kieli- ja viestintäkoulutus-, käännös- ja kielentarkistuspalveluja myös yliopiston sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.

Kielikeskuksen toimintaa ohjaa yliopiston alojen, kieltenopettajien ja opiskelijoiden edustajista koostuva johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii vararehtori Annukka Jokipii.

Päivitetty 15.11.2019 - Verkkotoimitus
Login