Erilliset laitokset

Levón-instituutti

Levón-instituutti on Vaasan yliopiston koulutus- ja tutkimuskeskus. Se organisoi ulkopuolisella rahoituksella hoidettavia tutkimus-, koulutus- ja kehittämispalveluita. Avoin yliopisto on osa Levón-instituuttia. Avoin yliopisto antaa yliopistotasoista opetusta kaikille opiskelusta kiinnostuneille koulutustaustaan tai ikään katsomatta.

Levón-instituutti kanavoi Vaasan yliopiston osaamista Etelä-Pohjanmaalle. Yksikkö ideoi, suunnittelee ja toteuttaa maakuntaa palvelevia, Vaasan yliopiston vahvoja osaamisaloja tukevia tutkimus-, kehittämis- ja koulutushankkeita.

Tritonia

Vaasan tiedekirjasto Tritonia on Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskolan Novian sekä Åbo Akademin ja Hankenin Vaasan yksikköjen yhteinen kirjasto.

Kielikeskus

Vaasan yliopiston kielikeskus on erikoistunut monipuoliseen kielten ja viestinnän opetukseen. Kielikeskus toimii erillislaitoksena ja sen tehtävänä on tarjota yliopiston kaikkien koulutusalojen opiskelijoille tutkintosääntöjen ja työelämän edellyttämät kieli- ja viestintäopinnot, kehittää kielenopetusta, opiskelumateriaaleja ja monimuotoista pedagogiikkaa sekä edistää kielenopetukseen ja -oppimiseen sekä työelämän viestintään liittyvää tutkimusta.

Päivitetty 17.01.2019 - Verkkotoimitus
Login