panorama_banner.jpg

Teknillinen tiedekunta

Uuden energian edelläkävijä

Energia-alan menestys edellyttää kestävää kehitystä edistävää osaamista. Sen ydintä ovat tehokkaan energiantuotannon ja -jakelun sekä ympäristöystävällisten ratkaisujen hallitseminen. Tällaiseen osaamiseen perustuva energiateollisuus turvaa yhteiskunnan hyvinvoinnin perustan. Tätä opiskellaan teknillisessä tiedekunnassa.

Meren rannalla, jännittävässä yliopistomiljöössä ja monikulttuurisessa ilmapiirissä syntyy kiinnostavia oivalluksia ja innostavia oppimisen kokemuksia. Tiedekunnan oppiaineiden läheinen yhteys elinkeinoelämään tuo opintoihin työelämän näkökulmia. Tämä asetelma takaa myös kiinnostavat ja työllistymistä edistävät opinnäytteet. Teknisen tiedekunnan opetus seuraa aikaansa.

Tiedekunnasta valmistuvilla on monipuoliset tiedot perinteisestä energiantuotannosta ja -jakelusta. Tämän lisäksi tiedekunnan kasvatit hallitsevat hajautettuun energiantuotantoon liittyvät tekniset ratkaisut. Erityistä huomiota kiinnitetään myös sähkön jakelujärjestelmien, automaation, tietotekniikan, tuotekehityksen ja tuotantotalouden opiskeluun. Teknillisessä tiedekunnassa opitaan myös energiantuotantoon liittyvän yritystoiminnan perusasiat, sillä energia-ala on tekniikkaan perustuvaa liiketoimintaa.

Erkki Antila
Dekaani

Päivitetty 13.01.2017 - Verkkotoimitus
Login