panorama_kampus.jpeg

Aluetiede

Aluetiede antaa perustan laaja-alaiselle yhteiskunnan kehittämiselle

Aluetiede on soveltavaa maantiedettä, jossa yhteiskuntaa tarkastellaan alueellisen näkökulman kautta. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi pienen kylän tai vaikkapa kokonaisen valtion toimintojen tarkastelua.  Aluetieteen opetuksessa ja tutkimuksessa paneudutaan ihmisten arkeen, aluetalouteen, hallintoon ja ympäristöön sekä niiden välisiin suhteisiin. Olemme kiinnostuneita kestävästä kehityksestä sekä kansalaisten ja yhteisöjen hyvinvoinnista. Klikkaa videoita!

ARKI

Asuminen
Palvelut
Liikkuminen
Paikkakokemus

ilkka.png

YMPÄRISTÖ

Maisema
Luonto
Rakennettu ympäristö
Energia

seija.png

HALLINTO

Eu, valtio, maakunnat, kunnat
Aluekehittäminen
Kaavoitus

niklas.png

TALOUS

Elinkeinorakenne
Klusterit
Yritysmaantiede
Innovaatiot

antti.png

ALUE

hannu.png

Tutkimus

Aluetieteen tutkimusta tehdään Paikkaperustainen yhteiskunta ja aluekehittäminen tutkimustiimissä, joka kuuluu Deliberatiivisen hyvinvointipolitiikan johtaminen tutkimusryhmään.

Seija Virkkala
professori, yksikön johtaja

Päivitetty 18.06.2018 - Verkkotoimitus
Login