panorama_nuija.jpg

Julkisoikeus

Hallintojuridiikan erityisasiantuntijaksi

Oikeusvaltiossa noudatetaan demokraattisissa prosesseissa säädettyjä lakeja ja kunnioitetaan ihmisten perus- ja ihmisoikeuksia. Kaikessa julkisessa toiminnassa tämä on itsestään selvä lähtökohta. Siksi julkinen toiminta ja sen johtaminen edellyttää oikeudellista osaamista. Näistä seikoista kumpuaa julkisoikeuden oppiaineen koulutusidea: oikeudellinen osaaminen yhdistetään muuhun julkisessa toiminnassa keskeiseen osaamiseen eli muihin hallintotieteisiin. Tässä kokonaisuudessa olemme moderneja ja eroamme oikeustieteellisen tutkinnon suorittajista: olemme kiinnostuneet sekä julkista toimintaa koskevista normeista että siitä todellisuudesta, jota ne koskevat. Koulutamme asiantuntijoita ja johtajia, jotka tuntevat oman alansa substanssit ja osaavat ottaa huomioon oman alansa lainsäädännön, erityisesti perus- ja ihmisoikeudet, päivittäisessä hallinnon toiminnassa.

Julkisoikeuden oppiaineessamme on kaksi linjaa. Valittavana on julkinen talous ja oikeus, esimerkiksi yksityistämisen ongelmalliseen nippuun liittyvä julkisten hankintojen ja yhtiöittämisen maailma, tai laajemmin hallinnon juridiikka: kuntien toimintaan, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin tai ympäristöön liittyvät teemat. Suomen hallintoa sitovat kansainväliset sopimukset sekä EU-oikeudellinen sääntely sisältyvät usein nekin läpäisyperiaatteella käsiteltäviin kursseihin.

Tutkimuksessa meidän Hyvä hallinto ja perusoikeudet -tiimimme toimii Deliberatiivinen hyvinvointipolitiikka -tutkimusryhmän yhteydessä. Tutkimme osallistumisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä ja laajasti hyvinvointipolitiikkaan liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Lainopillisen tutkimuksen ohella olemme kiinnostuneita monitieteisyydestä ja oikeusvertailusta.

Päivitetty 20.01.2018 - Verkkotoimitus
Login