panorama_fabu2.jpg

Tuotantotalous

Ammattilaisia liike-elämään ja tutkimukseen

Tuotantotalous tähtää koko tuotannollisen toiminto- ja palveluketjun kattavaan opetus- ja tutkimustoimintaan. Tavoitteena on kouluttaa monialaisia ammattilaisia, jotka osaavat työssään yhdistää teknillistä, kaupallista ja johtamistaidollista näkemystä.

Tuotantotalouden opinnot antavat valmiuksia toimia sekä valmistus-, palvelu- että tietotuotannon korkeaa taloudellista tai teknologista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Oppiaineessa hyödynnetään monipuolisesti elinkeinoelämä- ja kansainvälisiä yhteyksiä, mm. Estiem-verkostoa (European Students of Industrial Engineering and Management). Tuotantotaloudessa voi erikoistua joko laadunhallinnan ja tuotekehityksen tai tuotannonohjauksen ja logistiikan opintoihin.

Tuotantotalouden opinnoissa korostetaan reaalimaailman ongelmiin ja mahdollisuuksiin tarttumista, sosiaalista vuorovaikutusta sekä systemaattista monimuotoista oppimista. Opetuksessa huomioidaan sekä liiketoimintaprosessien että teknologisen kilpailukyvyn näkökulmia globaalisti. Opintojen tuloksena on valmius ratkoa verkostoituneen tuotannon palvelu-, tuote-, tuotanto-, automaatio- sekä energia- ja ympäristövaikutusten kysymyksiä. Näkökulmia voi olla useita, mm. strategia, tuottavuus, vaikuttavuus tai laatu.

Päivitetty 15.03.2018 - Verkkotoimitus
Login