panorama_fabriikki_syksy2.JPG

Filosofinen tiedekunta

Yhteiskunnallisen humanismin vastuunkantaja

Suomen kilpailukyky ja menestys edellyttävät asiantuntijoita, jotka oivaltavat yritysten ja hallinnon päätöksenteossa yhteiskunnallisen humanismin tähdellisyyden. Sen ytimessä ovat oikeudenmukaisuus, laaja-alaisuus, suvaitsevaisuus ja kestävä kehitys. Tästä lähtökohdasta filosofinen tiedekunta haluaa edistää modernin sivistysyliopiston ideaa, jossa yllättävät tieteenalayhdistelmät synnyttävät luovuuden uusia vireitä ja paremman maailman näkymiä.

Sivistys perustuu monipuolisen tiedon ennakkoluulottomaan omaksumiseen ja kykyyn yhdistää asioita yllättävästi. Filosofinen tiedekunta on usean tieteenalan kokonaisuus. Sisällöllinen ydin ovat ammattikielet, kielikylpy, julkinen hallinto ja viestintä. Tiedepohja antaa hyvät mahdollisuudet yhdistelemisen pedagogiikkaan ja oivaltaviin tutkimusavauksiin.

Tavoitteena on kouluttaa kansainvälisesti suuntautunutta sivistyneistöä, joka ymmärtää oppimansa kansalliset, maakunnalliset ja paikalliset yhteydet. Filosofisessa tiedekunnassa kasvaa uuden vuosituhannen akateemisia kansalaisia, jotka osaavat toimia erilaisissa ympäristöissä ja oppia saamistaan uusista vaikutteista. Myös humanistien ja hallintotieteilijöiden tulee oivaltaa alojensa yhteys yrityselämään ja talouteen; siksi opetukseemme ja tutkimukseemme kuuluvat myös liiketaloustieteelliset näkökulmat.

Tutkintoon johtava kielten koulutus siirtyy Jyväskylän yliopistoon 1.8.2017 alkaen

Jyväskylä - kielten liikkeenluovutuksen sivut

Päivitetty 03.11.2017 - Verkkotoimitus
Login