panorama_img_5523.jpg

Sähkö- ja energiatekniikka

Puhdas sähkö luo hyvinvointia nyt ja tulevaisuudessa

Sähköenergian merkitys kasvaa globaalisti kaikkialla, tulevaisuudessakin. Sähkö on puhdasta ja sitä voidaan tuottaa, siirtää ja käyttää entistä tehokkaammin sekä ympäristöä kunnioittaen.

Vaasan yliopistossa tekniikan alan koulutus ja tutkimus käynnistyivät erityisesti vientiteollisuuden toivomuksesta jo 1990-luvulla. Kaikki yksikkömme ammattiaineet – automaatiotekniikka, energiatekniikka ja sähkötekniikka – on aloitettu ulkopuolisella rahoituksella, lahjoitusprofessuurein. Lisäksi yksikkömme vastaa yliopiston fysiikan opetuksesta. Erityisesti kansainvälisesti toimivat energiateknologian yritykset tarvitsevat korkeasti koulutettuja ja osaavia tekniikan kandidaatteja (TkK), diplomi-insinöörejä (DI) ja tekniikan tohtoreita (TkT) energia-alan laitteiden, teknisten ratkaisujen ja palvelujen liiketoiminnassaan.

Vaasan yliopisto on sähkö- ja energiatekniikassa fokusoitunut moderniin tekniikkaan, jolla on merkitystä kansainvälisessä liiketoiminnassa. Painoalojamme ovat: tulevaisuuden energiaratkaisut, hajautetut sähköenergiajärjestelmät, älykkäät sähköverkot, moderni polttomoottoriteknologia ja siihen liittyvät biopolttoaineet, tuulivoima ja muut uusiutuvat energialähteet, tehoelektroniikka, kuvankäsittely sekä optimointi ja mallintaminen tietokoneella.

Varman työpaikan lisäksi ala tarjoaa jo opintojen aikana mielekkäitä aiheita ja tutkimustehtäviä, jotka TkK-opinnoissa alkavat usein Takuuteekkari® - työharjoittelulla. Kehitämme kaikkea toimintaamme jatkuvasti yritysten ja muiden yhteistyökumppaniemme kanssa.

Päivitetty 15.03.2018 - Verkkotoimitus
Login