Taloustieteen ja talousoikeuden yksikkö

Taloustieteen ja talousoikeuden yksikkömme koostuu kahdesta oppiaineesta: talousoikeudesta ja taloustieteestä. Teemme keskenämme läheistä yhteistyötä samoin kuin muiden kauppatieteellisen tiedekunnan oppiaineiden kanssa.

Talousoikeus

Talousoikeudessa tutkitaan ja opiskellaan liiketoiminnan oikeudellisia kysymyksiä. Oppiaineen professoreina ja tutkijoina haluamme löytää uusia ja innovatiivisia vastauksia siihen, miten juridiikka auttaa liiketoiminnan kehittämistä, ongelmien ratkaisemista ja riskien hallintaa. Tämä edellyttää liikejuridiikan osaamista. Jos Sinulla on tarvittavat tiedot ja taidot tai jos haluat ryhtyä opiskelemaan niiden hankkimista, olet ehkä seuraava tiimimme jäsen.

Taloustiede

Taloustiede on kiinnostava ja yleissivistävä oppiaine. Se auttaa muodostamaan kokonaiskuvan taloudestamme ja ympäristöstä, jossa yritykset toimivat. Taloustiede, eli englanniksi Economics, on johtava teorianmuodostaja taloustieteissä. Se on myös ainoa kauppatiede, jossa jaetaan Nobel-palkinto. Taloustieteen tehtävänä on ymmärtää talouksia ja talouden lainalaisuudet ovat ymmärrettäviä vähäisinkin matemaattisin perustiedoin.

Hannu Piekkola
Yksikkövastaava


Päivitetty 14.10.2016 - Verkkotoimitus
Login