panorama_banneri.jpg

Tietojenkäsittelytieteet: tietojärjestelmätiede, tietoliikennetekniikka ja automaatiotekniikka

Tietotekniikka ja tiedonsiirto mahdollistavat nykyaikaisen yhteiskunnan

Tieto- ja tietoliikennetekniikka sisältävät monia mielenkiintoisia, haastavia ja nopeasti kasvavia tekniikan aloja. Nykyään tietoliikennettä ja sulautettua tietotekniikkaa tarvitaan lähes jokaisen yrityksen tuotteissa, tuotantolinjoilla ja liiketoiminnassa. Nykyaikainen yhteiskunta ei voisi enää edes toimia ilman tietotekniikkaa ja reaaliaikaista tiedonsiirtoa, niitä tarvitaan koko ajan esim. sähköisessä maksuliikenteessä, sähkönjakelussa, tuotetiedon ylläpitoon ja tuotteiden seurantaan (mahdollistaa esim. vaarallisten elintarvike-erien takaisinkutsun etc.), erilaisten tuotantoprosessien monitorointiin ja ohjaamiseen, sekä Internetin ja älypuhelinten käyttämiseen jne.

On arvioitu että lähes puolet nykyisistä työpaikoista katoaa seuraavan 20 vuoden kuluessa kun tietokoneet ja keinoäly korvaavat ne. Nämä tietokone- ja tekoälysovellukset on kuitenkin ihmisen suunniteltava ja ohjelmoitava. Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattilaisia tarvitaan siis nyt ja tulevaisuudessa.

Diplomi-insinöörien ja kauppatieteiden maisterien kouluttamisella pyrimme vastaamaan alueen yritysten tarpeisiin. Me koulutamme osaajia, jotka hallitsevat tekniikan, mutta ymmärtävät myös yrityksen johdon tarpeet tekniikan suhteen. Tämä on osoittautunut oikeaksi konseptiksi, sillä meiltä valmistuneiden kysyntä on pysynyt hyvänä jo vuosia ja uusien, aloittavien opiskelijoiden määrä kasvaa vuosittain.

Pohjoismaiden merkittävimmän energiateknologian keskittymä Vaasassa tarjoaa työpaikkoja tieto- ja tietoliikennetekniikan osaajille, mutta myös kauppa ja muu teollisuus, samoin kuin Pk-yritykset. Pohjanmaan maakuntien omana yliopistona teemme tutkimusyhteistyötä useiden alueen yritysten kanssa, mutta myös kansallisten ja kansainvälisten tutkimusyliopistojen kanssa.

Päivitetty 15.03.2018 - Verkkotoimitus
Login