panorama_fabriikki.jpeg

Viestintätieteet

Viestintä on moniulotteinen ilmiö

Vaasan yliopiston viestintätieteet yhdistää kolme toisiaan täydentävää näkökulmaa viestintään: digitaalisen median, organisaatioiden viestinnän ja teknisen viestinnän. Tutkimuksen kohteena ovat  mm. organisaatioiden viestintä, verkkokeskustelut ja -yhteisöt, digitaaliset pelit, mediadiskurssit, tietojärjestelmien käyttäjälähtöisyys ja eri alojen käsitteistöt. Syystäkin puhumme viestintätieteistä monikossa! Lue lisää..

Vuoden 2018 alusta yliopiston organisaation muutoksen myötä sijoitumme Markkinoinnin ja viestinnän akateemiseen yksikköön (School of Marketing and Communication).

Viestintätieteiden kandidaattiopinnot ovat uudistuneet. Syksystä 2017 alkaen uudet opiskelijat otetaan Viestintätieteiden kandidaattiohjelmaan, jossa viestintää tarkastellaan  moniulotteisena ilmiönä ja luodaan pohjaa alan kokonaisnäkemykselle ja viestinnän laaja-alaiselle ymmärtämiselle. Ohjelma tarjoaa myös mahdollisuuden syventyä itseä kiinnostaviin viestinnän alan ilmiöihin.

Maisteriohjelmamme ovat monitieteisiä. Viestinnän monialaisessa maisterikoulutusohjelmassa (VIMA) opiskelijat voivat valita suuntautumisvaihtoehdokseen organisaatioiden viestinnän tai digitaalisen median. Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelma (TEVI) toteutetaan yhteistyössä tietotekniikan oppiaineen kanssa, ja siinä on opiskelijoita molemmista oppiaineista. Ohjelmassa on myös verkko-opintoina toteutettava terminologian suuntautumisvaihtoehto, joka on suunnattu kielistä ja erikoisalojen viestinnästä kiinnostuneille.

Viestintätieteiden opintoja voi suorittaa myös avoin yliopiston kautta vuosittain järjestettävässä perusopintokokonaisuudessa.

Tervetuloa opiskelemaan viestintää Vaasaan!

Päivitetty 20.01.2018 - Verkkotoimitus
Login