panorama_fabriikki.jpeg

Viestintätieteet

Viestintä on moniulotteinen ilmiö

Vaasan yliopistossa viestintätieteet yhdistää kolme toisiaan täydentävää näkökulmaa viestintään:

  • digitaalisen median,
  • organisaatioiden viestinnän ja
  • teknisen viestinnän.

Tutkimuksen kohteena ovat  mm. organisaatioiden viestintä, verkkokeskustelut ja -yhteisöt, digitaaliset pelit, mediadiskurssit, tietojärjestelmien käyttäjälähtöisyys ja eri alojen käsitteistöt. Syystäkin puhumme viestintätieteistä monikossa! Lue lisää..

Vuoden 2018 alusta sijoitumme Markkinoinnin ja viestinnän akateemiseen yksikköön (School of Marketing and Communication).

Viestintätieteiden kandidaattiopinnot ovat uudistuneet. Syksystä 2017 alkaen uudet opiskelijat otetaan Viestintätieteiden kandidaattiohjelmaan, jossa viestintää tarkastellaan  moniulotteisena ilmiönä ja luodaan pohjaa alan kokonaisnäkemykselle ja viestinnän laaja-alaiselle ymmärtämiselle. Ohjelma tarjoaa myös mahdollisuuden syventyä itseä kiinnostaviin viestinnän alan ilmiöihin.

Maisteriohjelmamme ovat monitieteisiä. Viestinnän monialaisessa maisterikoulutusohjelmassa (VIMA) opiskelijat suuntautuvat joko organisaatioiden viestintään tai digitaaliseen mediaan. Teknisen viestinnän maisterikoulutusohjelmassa (TEVI) keskeisenä ajatuksena on käytettävyys ja käyttäjäkokemus. Se yhdistää viestintätieteitä ja tietojärjestelmätieteitä, ja siinä on opiskelijoita ja opettajia molemmista oppiaineista. Kielistä ja eri alojen viestinnästä kiinnostuneet voivat suorittaa maisterin tutkinnon verkko-opintoina TEVIn terminologian suuntautumisvaihtoehdossa.

Viestintätieteiden opintoja voi suorittaa myös avoin yliopiston kautta vuosittain järjestettävässä perusopintokokonaisuudessa.

Tervetuloa opiskelemaan viestintää Vaasaan!

Päivitetty 19.02.2018 - Verkkotoimitus
Login