Faktat

Koulutus

Laskentaekonomiksi voit Vaasan yliopistossa valmistua lukemalla kauppatieteiden maisterin tutkinnossa pääaineenasi laskentatointa ja rahoitusta. Rahoituksen opinnot tuovat syvällistä ymmärrystä sekä yrityksen rahoituksesta että rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteista. Molemmilla osa-alueilla koulutuksessa kiinnitetään huomiota teorian lisäksi työelämässä tarvittavien valmiuksien kehittämiseen. Laskentatoimen ja rahoituksen pääaine luo perustan liiketoiminnan suunnittelulle ja johtamiselle, joten koulutus antaa vahvan osaamisen myös yleisjohdollisiin tehtäviin.

Koulutusohjelmat

Tutkimus

Tutkimustoimintamme on laaja-alaista, ja se on saavuttanut valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnustetun tason. Tasokas tutkimus heijastuu myös annettavaan opetukseen. Tutkimustoimintaamme liittyy tehostettu jatko- ja tutkijakoulutus.

Laskentatoimen ja rahoituksen tutkimuksen erityisiin vahvuusalueisiin kuuluvat

  • Johdon laskentatoimeen liittyvä tutkimus
  • Yrityksen rahoituksen ja rahoitusmarkkinoiden tutkimus
  • Yritysten tilinpäätöksiä koskeva tutkimus
  • Tilintarkastusta koskeva laskentatoimen tutkimus

Tutkimusryhmät

Yhteistyö

  • RASI (Vaasan yliopiston rahoitus- ja sijoitusinstituutti)
  • Tutoriaalit (Aikaisempia ja tulevia laskentatoimen tohtoritutoriaaleja)
  • GSA (Graduate School of Accounting)
  • GSF (Graduate School of Finance)
  • KATAJA (KAuppatieteiden valTAkunnallinen JAtkokoulutusohjelma)
Päivitetty 29.04.2015 - Verkkotoimitus
Login