Organisaatio

Vaasan yliopiston ylin päättävä toimielin on hallitus, jonka valitsee vaaleilla valittu yliopistokollegio. Yliopiston toimintaa johtaa hallituksen valitsema rehtori. Tässä tehtävässä rehtoria tukee johtoryhmä, jonka muodostavat puheenjohtajana toimiva rehtori, vararehtori, akateemisten yksiköiden dekaanit sekä yliopiston työnantajaedustajat. Rehtori voi kutsua johtoryhmään myös muita jäseniä.

Tutkimus- ja koulutusneuvosto toimii tutkimuksen ja koulutuksen laadusta vastaavana hallintoelimenä. Neuvoston puheenjohtajana toimii vararehtori ja siihen kuuluu yksi jäsen kustakin akateemisesta yksiköstä sekä yhdeksän muuta yliopistoyhteisöä edustavaa jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä.

Tutkimusta ja opetusta varten Vaasan yliopistossa on neljä akateemista yksikköä, jotka ovat Johtaminen, Laskentatoimi ja rahoitus, Markkinointi ja viestintä sekä Tekniikka ja innovaatiojohtaminen.

Lisäksi yliopistossa on kolme avointa ja monitieteistä tutkimusalustaa: Vaasa Energy Business Innovation Centre - VEBIC, Digital Economy sekä Innovation and Entrepreneurship InnoLab. Niiden toiminta painottuu energiaan ja kestävään kehitykseen, digitaaliseen talouteen sekä innovaatioihin ja avoimen tieteen ilmentymiin.

Vaasan yliopiston erillisiä laitoksia ovat Linginno, Levón-instituutti ja Tritonia. Erillisen laitoksen toimintaa johtaa ja valvoo tehtävään nimitetty johtaja.

Yliopiston yksiköille tarjoamat hallinnolliset palvelut tuottaa Yliopistopalvelut.

 

organisaatiokaavio2018-Uusi-nettiin-SU.jpg

Päivitetty 30.03.2020 - Verkkotoimitus
Login