Avaintiedot

Yliopiston esite ja vuosikertomus

Yliopisto lukuina

Opiskelijat

Opiskelijamäärät

Perustutkinto-opiskelijat Jatkotutkinto-opiskelijat

2015

2016 2017 2015 2016 2017
Opiskelijat 5048
4967
4690 378
384 269
josta ulkomaalaisia 295 279 225 87
91 75
Kokopäiväiset opiskelijat (FTE) 3591
3595 3489 176 175 128

FTE on laskennallinen opiskelijamääräluku, jossa otetaan huomioon opiskelijan läsnäolo, opintosuoritusten määrä ja opintojen aloitus.

 

Tutkinnot ja tunnusluvut

Tutkinnot Toteuma Tavoite
2015 2016 2017 2017-2020
Ylemmät korkeakoulututkinnot 521 (79)
539 (72)
537 (60) 480
Alemmat korkeakoulututkinnot 475
487
502 500
Tohtorin tutkinnot 24 (6)
26 (10)
26 (7) 19

(Suluissa ulkomaalaisten suorittamien tutkintojen osuus, sis. kokonaislukuun)

Julkaisut

JUFO-taso* 2015 2016 2017
0 152 169 168
1 192 208 147
2 69 41 55
3 13 21 44
Yliopisto yhteensä 426 439 414

* Tieteellisten seurain valtuuskunnan Julkaisufoorumi-luokitus.

 

Henkilöstö

Vaasan yliopiston henkilöstö 2015
2016
2017
Opetus- ja tutkimushenkilöstö 326 310 291
Muu henkilöstö 172
155
161
Koko henkilöstö yhteensä 498
465
452

(lkm)

Talous

Valtionrahoitus (1000 €) Ulkopuolinen rahoitus (1000 €)
2014 2015 2016 2014 2015 2016
28 939 30 086 29 643 11 444 10 236 11 360


Tunnusluvut
- Muu tulorahoitus sis. tutkimusrahoituksen ja lahjoitukset (pl. sijoitustoiminnan tuotot)

Tunnuslukutavoitteet 2013-2016 2014 2015 2016 Tavoite 2013-2016
Ylemmät korkeakoulututkinnot / Opetus- ja tutkimushenkilökunta (HTV) 1,63
1,83
1,90 1,5
Tohtorintutkinnot / Tutkijanuravaihe IV (HTV) 0,50
0,44 0,47 0,5
Opettajien ja tutkijoiden liikkuvuus Suomesta ja Suomeen (väh. 1 viikko) / Opetus- ja tutkimushenkilökunta (HTV) 0,42
0,39
0,38 0,35
Vähintään 55 Op. suorittaneiden osuus (%) 29,8 32,2 42,3 30
Tieteelliset julkaisut / Opetus- ja tutkimushenkilökunta (HTV) 1,54 1,15
1,23 1,7
Kilpailtu tutkimusrahoitus / Kokonaisrahoitus (%) 9,1
9,3 11,6 12

 

OKM-sopimuksen strategian seurantaindikaattorit 2014 2015 2016 Tavoite 2013-2016
Liiketoimintaorientaatio ≥25 op (5-24 op)

8,67 %
(21,33%)

9,67 %
(23 %)

16,20 %
(46,93 %)
25 op
JuFo-julkaisut (tasot 2 ja 3) 84 82 62 40

- Liiketoimintaorientaatio= Liiketoimintaopintojen määrä/ ylempi korkeakoulututkinto (pl. kauppatieteellisen alan tutkinnot)

X

Lähetä palautetta tästä sivusta

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi

Palautteesi

 
Päivitetty 20.06.2019 - Verkkotoimitus
Login