Avaintiedot

Yliopiston esite ja vuosikertomus

Yliopisto lukuina

Opiskelijat

Opiskelijamäärät

Perustutkinto-opiskelijat Jatkotutkinto-opiskelijat

2017

2018 2019 2017 2018 2019
Opiskelijat 4690
4716
4731 269
246 264
josta ulkomaalaisia 225 197 161 75
73 81
Kokopäiväiset opiskelijat (FTE) 3489
3497 3564 128 118 127

FTE on laskennallinen opiskelijamääräluku, jossa otetaan huomioon opiskelijan läsnäolo, opintosuoritusten määrä ja opintojen aloitus.

 

Tutkinnot ja tunnusluvut

Tutkinnot Toteuma Tavoite
2017 2018 2019 2017-2020
Ylemmät korkeakoulututkinnot 537 544
563 480
Alemmat korkeakoulututkinnot 502
536
468 500
Tohtorin tutkinnot 26
20
23 19

 

Julkaisut

JUFO-taso* 2016 2017 2018
-/0 184 169 141
1 216 154 200
2 42 55 65
3 21 46 36
Yliopisto yhteensä 463 424 442

* Tieteellisten seurain valtuuskunnan Julkaisufoorumi-luokitus.

 

Henkilöstö

Vaasan yliopiston henkilöstö 2017
2018
2019
Opetus- ja tutkimushenkilöstö 291 290 326
Muu henkilöstö 161
168
182
Koko henkilöstö yhteensä 452
458
508

(lkm)

Talous

Valtionrahoitus (1000 €) Ulkopuolinen rahoitus (1000 €)
2016 2017 2018 2016 2017 2018
29 643 29 746 29 673 11 360 12 876 9 400
X

Lähetä palautetta tästä sivusta

Nimesi

Sähköpostiosoitteesi

Palautteesi

 
Päivitetty 18.03.2020 - Verkkotoimitus
Login